Naziv
Ljudska bihevioralna ekologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
3
Šifra
215526
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija je pokazati važnost proučavanja heuristika za antropološka istraživanja. Posebno ćemo razmotriti uloge heuristika i pristranosti (ograničene racionalnosti) u svakodnevnom životu. Tijekom rada preispitat ćemo valjanost "svakodnevnih" heuristika i njihovu trajnost s obzirom na njihovu suboptimalnost. Pružit ćemo niz teorijskih odgovora (iz biologije, psihologije, ekonomije i statistike) na pitanje zašto su one tako važan dio ljudskog ponašanja, a potom ćemo ih usporediti s modelima optimalizacije iz logike, statistike, teorije javnog izbora, teorije racionalnog izbora i teorije igara. Temeljna pretpostavka kolegija jest da antropologija pruža najprimjereniju sintezu objašnjenja koja inače pružaju brojne druge znanstvene discipline.
Sadržaj
 1. Što su heuristike? Značaj istraživanja heuristika.
 2. Istraživanja heuristika i pristranosti u raznim znanstvenim područjima i njihove aplikacije na raznolika područja svakodnevnog života.
 3. Optimalnost vs. heuristike 1. Tri objašnjavalačke paradigme Teorija racionalnog izbora
 4. Evolucijski značaj heuristika i pristranosti 1. Teorija dvostrukog procesuiranja
 5. Evolucijski značaj heuristika i pristranosti 2. Intuicije i razlozi za brzo donošenje odluka
 6. Osnove teorije igara
 7. Arhitektura izbora i "nudging" (Thaler i Sunstein)
 8. Klasifikacija pristranosti (Kahneman-Tversky)

Ishodi učenja
 1. Student će biti sposoban prepoznati standardne, predvidljive vrste grešaka u donošenju odluka.
 2. Studenti će biti sposobni oblikovati ekologiju izbora kako bi naveli sudionike da izbjegnu predvidljive standardne greške u odlučivanju
 3. Studenti će biti sposobni predvidjeti iracionalne ishode donošenja odluka u standardnim uvjetima korištenja heuristika
 4. Studenti će biti sposobni predvidjeti koji će mehanizam "racionalnosti" koristiti ispitanici u zadanim specifičnim situacijama.
Metode podučavanja
Osim standardnih metoda predavanja i seminarske nastave, u okvirima nastave pokušat ćemo oblikovati nekoliko eksperimenata. Jedan tip eksperimenata bit će ponavljanje/provjera već poznatih eksperimenata iz bihevioralne ekonomije; a u drugome dijelu nastave od studenata će se tražiti da oblikuje "misaoni" eksperiment, koji ćemo na nastavi pokušati provjeriti.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit: 40%; sudjelovanje i aktivnost na nastavi 30%; dizajn i provedba eksperimenta 30%

Obavezna literatura
 1. D. Polšek & K. Bovan 2014. Uvod u bihevioralnu ekonomiju, Insititut Pilar, Zagreb D. Kahneman. 2013. Misliti brzo i sporo. Mozaik knjiga, Zagreb D. Ariely. 2008. Predvidljivo iracionalni, VBZ, Zagreb G. Gigerenzer. 2008. Snaga intuicije, Algoritam, Zagreb R. Thaler & C. Sunstein. 2009. Poticaj, Plantetopija R. Dobelli: 2013. Umijeće jasnog mišljenja, Edicije Božičević, Zagreb
Dopunska literatura
 1. D. Ariely. 2013. Dobre strane iracionalnosti, VBZ, Zagreb D. Gilbert. 2009. Mit o sreći, Algoritam, Zagreb J. Surowiecki. 2007. Mudrost masa, Profil, Zagreb M. Gladwell: 2006. Treptaj, Jesenski-Turk, Zagreb M. Gladwell: 2006. Točka preokreta, Jesenski-Turk, Zagreb T. Schelling. 2007. Strategija sukoba, Masmedia, Zagreb M. Olson. 2009. Logika kolektivnog djelovanja, Fakultet političkih znanosti, Zagreb Wikipaedia: List of cognitive biases G. Gigerenzer, Todd. 1999. Simple Heuristics That Make Us Smart D. Kahneman, Slovic, Tversky: 1982. Judgment under Uncertainty G. Gigerenzer. 2002. Bounded Rationality. The Adaptive Toolbox G. Klein. 1999. Sources of Power. How People Make Decisions O. Brafman / R. Brafman: Sway. The Irresistible Pull of Irrational Behavior R. Axelrod. 1997. Complexity of Cooperation. Studies in Complexity R. Axelrod. 1985. Evolucija suradnje (u: Polšek, D. 1995. Sociobiologija) T. Wilson. 2005. Strangers to Ourselves S. Sutherland. 1994. Irrationality. The Enemy Within

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar