Naziv
Portugalske prijevodne vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
215512
Semestri
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za prevođenje tekstova srednje težine s portugalskog na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Predstavljanje plana i programa kolegija.
 2. Upoznavanje s osnovama prevođenja.
 3. Analiza prijevoda s portugalskog jezika: uočavanje prijevodnih problema i analiza prijevodnih rješenja.
 4. Analiza prijevoda na portugalski jezik: uočavanje prijevodnih problema i analiza prijevodnih rješenja.
 5. Analiza prijevoda audiovizualnih materijala: uočavanje prijevodnih problema i analiza prijevodnih rješenja.
 6. Povratni prijevod.
 7. Prijevod teksta iz područja turizma.
 8. Prijevod teksta iz područja turizma.
 9. Prijevod teksta iz područja likovne umjetnosti.
 10. Prijevod teksta iz područja likovne umjetnosti.
 11. Prijevod teksta iz područja likovne umjetnosti.
 12. Prijevod teksta iz područja glazbeno-scenskih umjetnosti.
 13. Prijevod teksta iz područja glazbeno-scenskih umjetnosti.
 14. Prijevod teksta iz područja glazbeno-scenskih umjetnosti.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Jezično i terminološki analizirati izvornik, uočiti prijevodne probleme te pronaći adekvatno prijevodno rješenje.
 2. Primjenjivati osnovne prevodilačke spoznaje i strategije na zadanim tekstovima.
 3. Objasniti i argumentirati prevoditeljske odluke i strategije primijenjene u prevođenju.
 4. Kritički procijeniti vlastiti prijevod te predložiti načine kojima je moguće usavršiti izrađeni prijevod.
 5. Koristiti primarne i sekundarne izvore potrebne za pronalaženje odgovarajućih terminoloških ekvivalenata.
 6. Protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova.
 7. Prevoditi tekstove srednje težine s portugalskog na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskog na portugalski.
Metode podučavanja
Individualni rad, analiza prijevoda, grupna diskusija.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pisani radovi.

Obavezna literatura
 1. Talan, N., 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 2. Talan, N., 2004: Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga.
 3. Casteleiro, João Malaca (org.), 2001: Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, Verbo.
 4. Houaiss, António (org.), 2003: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Instituto António Houaiss de Lexicografia, Círculo de Leitores: Lisboa.
 5. Anić, Ivo, 2009: Veliki rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, Novi Liber
Dopunska literatura