Naziv
Portugalske prijevodne vježbe 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
215552
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Osposobiti studente za prevođenje tekstova srednje težine s hrvatskog na portugalski jezik te za daljnje razvijanje i usavršavanje prevoditeljskih vještina.
Sadržaj
 1. Predstavljanje plana i programa kolegija te metodologije rada.
 2. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - gastronomija.
 3. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - gastronomija.
 4. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - tradicijski običaji.
 5. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - tradicijski običaji.
 6. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - povijest.
 7. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - zemljopis.
 8. Provjera znanja.
 9. Prijevod stručnog teksta iz područja likovnih umjetnosti.
 10. Prijevod stručnog teksta iz područja likovnih umjetnosti.
 11. Prijevod stručnog teksta iz područja glazbeno-scenskih umjetnosti.
 12. Prijevod stručnog teksta iz područja glazbeno-scenskih umjetnosti.
 13. Prijevod teksta iz područja filmske umjetnosti.
 14. Prijevod teksta iz područja filmske umjetnosti.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Izraziti različite nijanse značenja u prevedenom tekstu
 2. Primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti.
 3. Kritički valorizirati prevoditeljske izvore na internetu.
 4. Uočiti i objasniti interkulturalne luzofonsko-hrvatske razlike.
 5. Razlučiti razine jezične analize te formulirati metodologiju za analizu jezičnih činjenica na različitim razinama opisa, na osnovi usvojenih teorijskih i metodoloških postavki iz područja opće lingvistike.
 6. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
Metode podučavanja
Individualni rad, analiza prijevoda, grupna diskusija.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija, pisani radovi.

Obavezna literatura
 1. Talan, N., 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 2. Talan, N., 2004: Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga.
 3. Casteleiro, João Malaca (org.), 2001: Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, Verbo.
 4. Houaiss, António (org.), 2003: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Instituto António Houaiss de Lexicografia, Círculo de Leitores: Lisboa.
 5. Anić, Ivo, 2009: Veliki rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, Novi Liber
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar