Naziv
Prijevodne vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
215535
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Način rada, studentske obveze.
 2. Prevođenje publicističkih, stručnih i beletrističkih slovačkih i hrvatskih tekstova. Lingvostilističke i kulturološke analize tekstova.
 3. Prevođenje publicističkih, stručnih i beletrističkih slovačkih i hrvatskih tekstova. Lingvostilističke i kulturološke analize tekstova.
 4. Prevođenje publicističkih, stručnih i beletrističkih slovačkih i hrvatskih tekstova. Lingvostilističke i kulturološke analize tekstova.
 5. Prevođenje publicističkih, stručnih i beletrističkih slovačkih i hrvatskih tekstova. Lingvostilističke i kulturološke analize tekstova.
 6. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja.
 7. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja.
 8. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 9. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga i simultanoga prevođenja.
 10. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 11. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga i simultanoga prevođenja.
 12. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 13. Prevođenje publicističkih, stručnih i beletrističkih slovačkih i hrvatskih tekstova. Lingvostilističke i kulturološke analize tekstova.
 14. Pisanje zahtjevnijih strukturiranih sastavaka na određene teme i analize studentskih sastavaka.
 15. Ocjena studentskih seminarskih radova, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. primijeniti stečena znanja i donositi samostalne odluke u prevođenju zahtjevnijih publicističkih, stručnih te jednostavnijih beletrističkih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik te kraćih tekstova na slovački jezik
 2. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na slovačkom jeziku birajući odgovarajući stil
 3. diskutirati na slovačkom jeziku, prezentirati te obraniti svoje stavove u stručnim raspravama
 4. prevoditi s hrvatskoga na slovački i sa slovačkoga na hrvatski i u nepredvidljivim situacijama
 5. primijeniti znanja o književnom prevođenju kroz pokušaj samostalnoga prevođenja izabranoga kraćega književnog teksta
 6. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na slovačkome jeziku
Metode podučavanja
Kraća izlaganja. Grupni, timski i individualni rad uz korištenje tekstualnih, audio i vizualnih nastavnih pomagala i interneta. Interaktivno sudjelovanje u nastavi.
Metode ocjenjivanja
Provjere znanja tijekom semestra, redovno obavljanje zadataka (prijevodi, vokabular, gramatičke vježbe, sudjelovanje u diskusijama, izrada pismenih domaćih zadataka). Studenti su dužni u seminarskom radu obraditi jednu knjigu iz područja teorije prevođenja iz ponuđene literature te prevesti dogovoreni broj kartica teksta sa slovačkoga jezika na hrvatski.

Obavezna literatura
 1. Kursar, M. – Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb 2005.
 2. Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998.
 3. Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994.
Dopunska literatura
 1. Gromová, E. – Hrdlička, M. – Vilímek, V.: Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.
 2. Chiméra prekladania. Antológia slovenského myslenia o preklade. Ur.: D. Sabolová. Bratislava 1999.
 3. Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975.
 4. Prevođenje – suvremena strujanja i tendencije. Zbornik HDPL-a. Ur.: J. Mihaljević Djigunović – N. Pintarić. Zagreb 1995.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij