Naziv
Antropologija hinduizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
225460
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Hinduizam je jedna od najstarijih i najmnogoljudnijih skupina religija podrijetlom s Indijskog potkontinenta. Cilj je kolegija je pružiti osnovni povijesni pregled hinduističkih tradicija od najranijeg vedizma, srednjevjekovnog perioda pa sve do suvremenih oblika hinduizma koji su se proširili na Zapad. Kolegij će dati uvid u osnovne kategorije hinduističke tekstualne tradicije te u najvažnije kozmološke predodžbe i pojmove hinduizma. S naglaskom na etnografsku perspektivu i studije slučaja kolegij će se baviti specifičnim ritualnim oblicima u hinduizmu. Posebno će se obrađivati teme kaste, asketizma, hodočašća i devocionalizma kao i utjecaj islamske i britanske kolonizacije Indije na promjene hinduizmu te njegovog globalnog širenja. Seminarske nastava uključuje terenske izlete kroz koje će se studenti upoznati sa oblicima hinduizma u Hrvatskoj. Kolegij će se također pozabaviti specifičnostima hinduizma u odnosu na ostale religije kao i važnostima proučavanja ove religije za razumijevanje kategorije religije u antropologiji.
Sadržaj
 1. 1. Indijski potkontinent i pojam hinduizma
 2. 2. Podrijetlo hinduizma: civilizacija u dolini Inda i povijesni pregled
 3. 3. Vedsko društvo i ritual
 4. 4. Sanskrit i tekstualna tradicija: vede i upanišade
 5. 5. Kozmološke predodžbe u hinduizmu: brahman, atman, karma, oslobođenje i reinkarnacija
 6. 6. Društvena organizacija i vrijednosti u hinduizmu: dharma, varne i kasta
 7. 7. Žena u hinduizmu i obredi prijelaza
 8. 8. Filozofske škole u hinduizmu
 9. 9. Epski tekstovi i devocionalizam (bhakti): Mahabharata, Ramajana i Bhagavad Gita
 10. Puranski hinduizam: šaivizam, šaktizam i vaišnavizam
 11. Ritual, hramovi i hodočašća u hinduizmu
 12. Tantra, joga i asketizam
 13. Kolonizacija Indije, reforme i suvremeni hinduizam
 14. Hinduizam i joga u globalnoj perspektivi i u Hrvatskoj
 15. Hinduizam i kategorija religije u antropologiji

Ishodi učenja
 1. 1. navesti i opisati glavne etape povijesnog razvoja hinduizma
 2. 2. navesti i protumačiti glavne podijele i pravce hinduističkih religijskih tradicija
 3. 3. definirati i raspraviti temeljne pojmove i predodžbe hinduističkog svjetonazora
 4. 4. navesti i na primjerima protumačiti osnovne kategorije hinduističke tekstualne tradicije
 5. 5. identificirati i na primjerima objasniti specifične ritualne prakse u hinduizmu i njihov društveni značaj
 6. 6. objasniti i raspraviti značaj kaste, asketizma, hodočašća, tantre i devocionalizma u hinduizmu
 7. 7. protumačiti i raspraviti specifičnosti hinduizma u kontekstu antropoloških poimanja religije
 8. 8. identificirati i objasniti najvažnije oblike hinduizma na Zapadu i u Hrvatskoj
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminarski zadaci, završni ispit

Obavezna literatura
 1. Rodrigues, H.P., 2017., Introducing Hinduism, 2nd edition, Routledge (odabrani djelovi)
Dopunska literatura
 1. Fuller C.J., 2004. The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
 2. Rodrigues H., ed. 2011. Studying Hinduism in Practice. London ; New York: Routledge
 3. Long JD., 2020. Hinduism in America: A Convergence of Worlds. New York: Bloomsbury Academic
 4. Basham, A. L. 2008, The Wonder That Was India: A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims. Acls History E Book Project.
 5. Biardeau, M. 1989 Hinduism, the Anthropology of a Civilization. Oxford University Press.
 6. Klostermaier, K. K. 2008. Hinduism: A Beginner’s Guide. Oxford: Oneworld.
 7. Walsh, J. E. 2011. A Brief History of India. 2nd ed. New York: Facts On File.
 8. Mines, D. P. 2009. Caste in India. Key Issues in Asian Studies, No. 4. Ann Arbor, Mich: Association for Asian Studies.
 9. Katičić, R. 1973. Stara Indijska Književnost. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
 10. Veljačić, Č. 1958. Filozofija istočnih naroda I. i II. Indijska filozofija i odabrani tekstovi, Zagreb
 11. Iveković, R. 1981., Pregled indijske filozofije, Zagreb.
 12. Čargonja, H., 2020, Hinduism in Croatia, In: Jacobsen K.A. and F. Sardella (Eds.), Handbook of Hinduism in Europe, Volume 2: Hindu Presence in European Countries, (Leiden, Brill)

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar