Naziv
Fonetska korekcija (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
225407
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati buduće nastavnike s govornim vještinama, različitim uzrocima odstupanja od tipičnog govora te mogućnostima korekcije izgovora.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Govor i govorne znanosti.
 3. Govorne vještine.
 4. Atipičan govor.
 5. Uzroci atipičnog govora.
 6. Verbotonalna metoda.
 7. Principi korekcije izgovora prema Verbotonalnoj metodi.
 8. Fonetska korekcija i učenje stranog jezika.
 9. Seminarska rasprava o pročitanom materijalu i predlošku.
 10. Seminarska rasprava o pročitanom materijalu i predlošku.
 11. Seminarska rasprava o pročitanom materijalu i predlošku.
 12. Seminarska rasprava o pročitanom materijalu i predlošku.
 13. Procjena i uvježbavanje govornih vještina.
 14. Procjena i uvježbavanje govornih vještina.
 15. Kolokvij i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Definirati govor, govorna sredstva i govorne vještine.
 2. Klasificirati atipična ostvarenja u govoru ovisno o uzroku.
 3. Vrednovati različite vrste govornih ostvarenja i povezati ih s komunikacijskom ulogom.
 4. Opisati proces poučavanja izgovora u stranom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Dolasci, aktivnost na satu, zadaće, seminarski rad, projektni zadatak, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Mildner, V. (1999). Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku. Skripta 3: Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika (ur. M. Bešter). 13-21. (rukopis prijevoda na hrvatski)
 2. Tomić, D. (2021) - Fonetska korekcija - nastavni materijali
 3. Vuletić, B. (1965). Fonetska korekcija prema principima Verbo-tonalnog sistema primijenjena na engleski jezik. Živi jezici, VII, 3-4, 17-31
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij