Naziv
Književni seminar 2 - Suvremena književnost na njemačkom jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
225468
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje književnopovijesnih pojmova povezanih s određenjem suvremene književnosti i proučavanje književnopovijesne periodizacije i procesa kanonizacije uz uvid u interkulturalnu dimenziju suvremene književnosti na primjeru različitih žanrova suvremene književnosti njemačkoga govornog područja.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i raspored zadataka
 2. Suvremena književnost - određenje pojma i kontekst suvremenosti
 3. Žanrovi u suvremenoj književnosti – književnopovijesni pregled tendencija u 21. stoljeću.
 4. Poezija i suvremenost: poezija H. M. Enzensbergera i drugi primjeri.
 5. Poezija i suvremenost: H. M. Enzensberger i drugi primjeri.
 6. Saša Stanišić: Herkunft. Interkulturni suvremeni roman
 7. Saša Stanišić: Herkunft. Interkulturni suvremeni roman
 8. Graphic novel: Nora Krug: Heimat.
 9. Graphic novel: Nora Krug: Heimat.
 10. Globalizacija i književnost: K. Röggla: wir schlafen nicht
 11. Globalizacija i književnost: K. Röggla: wir schlafen nicht
 12. Pitanja identiteta u suvremenom romanu: Mithu M. Sanyal: Identitti.
 13. Pitanja identiteta u suvremenom romanu: Mithu M. Sanyal: Identitti.
 14. Pripovijedanje suvremenosti: K. Köhler: Wir haben Raketen geangelt
 15. Zaključak: Glavna pitanja suvremene književnosti na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja
 1. opisati i analizirati temeljne pojmove suvremene književnosti i kulture njemačkoga govornog područja
 2. kritički prosuđivati kulturne, društvene i povijesne pojave iz suvremene književnosti njemačkoga govornog područja
 3. opisati književnopovijesne obrasce u sinkronoj i dijakronoj perspektivi s osobitim težištem na suvremenoj književnosti i medijima njemačkoga govornog područja
 4. provesti samostalno istraživanje te izložiti i oblikovati odgovarajuće rezultate te argumentirano oblikovati hipoteze i zaključke
Metode podučavanja
Predavanja, referati, samostalni rad
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, esej

Obavezna literatura
 1. Izbor iz suvremene poezije njemačkoga govornog područja
 2. Saša Stanišić: Herkunft
 3. Nora Krug: Heimat
 4. K. Röggla: wir schlafen nicht
 5. Mithu M. Sanyal: Identitti
 6. K. Köhler: Wir haben Raketen geangelt
Dopunska literatura
 1. Bauer, Matthias. 2005. Romantheorie und Erzählforschung. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler.
 2. Braun, Michael. 2010. Die deutsche Gegenswartsliteratur. Böhlau: Köln.
 3. Herrmann, Leonhard; Horskotte, Silke. 2016. Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij