Naziv
Konverzacijske vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
2
Šifra
225513
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije kod studenata, ponajprije putem konverzacije. Korekcija uočenih izgovornih pogrešaka. Korekcija eventualno pogrešno usvojenoga gramatičkoga gradiva.
Sadržaj
 1. Nastavna jedinica: Što znamo o Rumunjskoj? Sadržaj: ponavljane vokabulara vezano uz godišnji odmor, reljef,kako opisati krajolik. Što bih volio/voljela vidjeti u Rumunjskoj-konverzacija.
 2. Nastavna jedinica Sport i rekreacija. Sadržaj: vokabular: sportovi, kako izraziti ono što volimo/ne volimo, čitanje teksta i diskusija na temu ‘Najveća varanja u sportu’, kratko upoznavanje s terminologijom koja se koristi na sudu.
 3. Nastavna jedinica: Glazba. Sadržaj: vokabular: instrumenti, glazbeni žanrovi, prokomentirati kratki film ‘ Jedinstvena glazba’ vlastitim riječima (vokabular vezan uz opisivanje), slušanje i prijevod pjesme.
 4. Nastavna jedinica: Moja omiljena destinacija Sadržaj: vokabular: različita prijevozna sredstva: prednosti i nedostaci. Snalaženje u svijetu: jezične barijere- konverzacija. Čitanje odlomka iz odabranog putopisa- komentiranje. Putovanje iz snova- konverzacija.
 5. Nastavna jedinica: Biti na vrijeme! Sadržaj: vokabular: koliko je sati?, iterativni prilozi. Kratki psihološki tekst – ('slagati se' i alternativni izrazi). Biti ili ne biti na vrijeme? –diskusija. Točnost kod Rumunja – čitanje i komentiranje teksta.
 6. Nastavna jedinica: Odlazak u kupnju. Sadržaj: vokabular: hrana, odjeća i obuća, vrste trgovina. Shopping-centri- za i protiv! Kupnja na tržnici- neformalna konverzacija. Žene troše više novca od muškaraca: mit ili istina?- diskusija. Igra uloga.
 7. Nastavna jedinica: Kulturne razlike/ Kulturno ponašanje.Sadržaj: vokabular: geste i gestikuliranje. Kulturne razlike mogu stvoriti poteškoće? - neformalna konverzacija. (kako izraziti pozitivno mišljene). Sklapanje braka s osobom iste vjere i kulture?- diskusija. Igra uloga.
 8. Nastavna jedinica: Druga dimenzija. Sadržaj: vokabular: planete i svemir. Postoji li život na drugim planetima - neformalna konverzacija. (kako izraziti negativno mišljenje). Razumijevanje, čitanje i komentiranje specifičnog teksta.
 9. Nastavna jedinica: Rizik i karijera. Sadržaj: vokabular: zanimanja. Koliko bismo trebali raditi a koliko odmarati? - neformalna konverzacija. Kako razgovarati s kolegama na poslu? Vokabular korišten tijekom dogovaranja.
 10. Nastavna jedinica: Stereotipi. Uloga žena i uloga muškaracaSadržaj: vokabular: stereotipi i adekvatna ponašanja. Jesu li muškarci odgojeni drukčije? - neformalna konverzacija. Specifični izrazi pri uvjeravanju nekoga.
 11. Nastavna jedinica: Mediji. Sadržaj: vokabular: televizija, radio, novine. Internet: dobre i loše strane- diskusija. Utjecaj medija na jezik-čitanje nekoliko kratkih članaka i komentiranje.
 12. Nastavna jedinica: Nasilje u medijima Sadržaj: vokabular: vrste televizijskih emisija. Utjecaj medija na ljudsko ponašanje—diskusija. Pro i kontra – izrazi. Utjecaj nasilja u medijima na djecu- konverzacija.
 13. Nastavna jedinica: Humor Sadržaj: vokabular: vrste humora, glagoli vezani uz humor. Svaki tip humora nije prikladan—diskusija. Vicevi – kako prepričati i prilagoditi vic rumunjskom jeziku.
 14. Nastavna jedinica: Vjenčanje.Sadržaj: vokabular: ceremonija vjenčanja. Napisati definiciju. Živjeti zajedno prije vjenčanja – za i protiv—diskusija (razlozi-izrazi). Igra uloga.
 15. Ponavljanje vokabulara, izraza i tema.

Ishodi učenja
 1. Proširivanje postojećeg vokabulara i frazeologije.
 2. Uvježbavanje struktura suvremenog rumunjskog jezika.
 3. Stjecanje samostalnosti i samopouzdanja u korištenju rumunjskoga jezika.
 4. Isplanirati i prezentirati usmeno izlaganje na rumunjskom jeziku u skladu sa zadanom komunikacijskom situacijom.
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN103 kreirati vlastiti usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima; RN109 razumjeti govoreni rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku;
Metode podučavanja
Razgovor, izlaganje, čitanje i pisanje
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Odabrani gramatički i jezični priručnici
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar