Naziv
Odabrane teme iz judaistike: Moderni židovski identiteti
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
225483
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s razvojem židovskih identiteta u njihovim raznolikostima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: terminologija, periodizacija, historiografija, geografija
 2. Predmoderni židovski identiteti
 3. Haskala i emancipacija: različiti konteksti u zapadnoj, srednjoj i istočnoj Europi
 4. Fragmentacija židovskih identiteta u srednjoj i istočnoj Europi
 5. Šoa i Izrael: Izrael i židovski identiteti u dijaspori; Židovski internacionalizam. Izraelizacija židovskih identiteta u dijaspori.
 6. Identitet(i) u modernome Izraelu: višestruki identiteti, sukobi i suradnja
 7. Američki židovski identiteti: književnost, filmovi, hrana, "tikun olam", judaizam kao borba za društvenu pravdu.
 8. Haredim – reinvencija/reinterpretacija tradicije i izazovi modernosti/suvremenosti
 9. Habad – u potrazi za globalnim židovskim identitetom
 10. Židovska edukacija: židovska integracija i židovski identitet. Akademski judaizam kao novi židovski identitet: od Wissenschafta do suvremene moderne ortodoksije.
 11. Židovska baština u Europi. Elementi, stanje, valorizacija, zaštita, očuvanje. Primjeri dobre prakse.
 12. Židovska nematerijalna baština u Europi. Primjeri dobre prakse.
 13. Židovska materijalna baština u Europi. Primjeri dobre prakse.
 14. Disonantna baština.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. objasniti glavne ideje, koncepte i teme izučavanja židovske civilizacije: povijesti, religije, tradicije, filozofije, kulture i identiteta
 2. procijeniti i analizirati historijske religiološke, filozofske, i literarne izvore s područja judaistike
 3. prosuditi valjanost argumenata drugih znanstvenika s područja judaistike
 4. komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno koristiti, formalno i samostalno, vlastito znanje, rad i kompetencije za samostalni rad u području judaistike
Metode podučavanja
Predavanja, zajednički rad na izvorima, mješovito e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje predavanja, sudjelovanje u raspravama, izlaganje tema eseja, završni esej.

Obavezna literatura
 1. The Cambridge History of Judaism: Volume 7, The Early Modern World, 1500-1815, J. Karp & A. Sutcliffe eds. (Cambridge University Press: November 16, 2017), odabrana poglavlja.
 2. The Cambridge History of Judaism: Volume 8, The Modern World, 1815-2000, M. B. Hart & T. Michels eds. (Cambridge University Press, September 28, 2017), odabrana poglavlja
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar