Naziv
Poljske jezične vježbe IV i prevođenje poljskih književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
225509
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je da studenti steknu upoznaju i razviju prevodilačke vještine putem teorijskog uvida te praktičnog i analitičkog rada na prijevodima poljskih književnih djela.
Sadržaj
 1. Uvod u sadržaj i ciljeve kolegija
 2. Upoznavanje s načinom rada, odgovornostima i zadaćama studenata, načinom praćenja i ocjenjivanja
 3. Različite tehnike prevođenja i prevoditeljski alati
 4. Rad na proznim tekstovima
 5. Rad na proznim tekstovima
 6. Rad na dramskim tekstovima
 7. Rad na dramskim tekstovima
 8. Rad na poetskim tekstovima
 9. Rad na poetskim tekstovima
 10. Prevođenje i književnost na internetu
 11. Prevoditeljske radionice
 12. Prevoditeljske radionice
 13. Prevoditeljske radionice
 14. Prevoditeljske radionice
 15. Ocjena uspješnosti kolegija i studentskih postignuća

Ishodi učenja
 1. Prepoznati glavne alate, pristupe i tehnike u praksi književnog prevođenja
 2. Analizirati i kritički tretirati različite prevoditeljske postupke i rješenja.
 3. Primijeniti različite prevoditeljskih postupke, pristupe i tehnike u prevođenju književnih djela.
 4. Samostalno raditi na razvijanju vlastitih prevodilačkih tehnika i strategija.
Metode podučavanja
seminari i vježbe (radionice)
Metode ocjenjivanja
pismeno

Obavezna literatura
 1. Pavlović, Nataša: Uvod u teorije prevođenja, Leykam international, Zagreb 2015. Bukowski Piotr, Heydel Magda: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków 2009. Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Poznań 1992. Eco, Umberto Otprilike isto: iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb, 2006.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij