Naziv
Tečaj ukrajinskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
225526
Semestri
zimski
Satnica
Govorne vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Zimski semestar
  • Diplomski studij: Zimski semestar