Naziv
Tekstne vrste II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
2
Šifra
230691
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Germanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar