Naziv
Židovska književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
4
Šifra
225482
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s židovskim autorima koji su pisali na različitim jezicima osim hebrejskoga, kao i doprinosom židovskih autora svjetskoj književnost i kulturi.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Kratka povijest i definicija židovske književnosti
 3. Haskala i hasidi
 4. Zlatno doba jidiš književnosti
 5. Židovska književnost u razdoblju moderne (1)
 6. Židovska književnost u razdoblju moderne (2)
 7. Književnost i Holokaust
 8. Književnost egzila
 9. Židovska književnost kao svjetska književnost
 10. Židovska književnost u Americi
 11. Suvremeni židovski pisci (1)
 12. Suvremeni židovski pisci (2)
 13. Židovi i film
 14. Židovska književnost u kontekstu suvremene kulture
 15. Zaključana razmatranja

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti
 2. koristiti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature
 4. izložiti rezultate vlastitoga istraživanja u pisanom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje završnog rada (eseja) od 10 kartica teksta te aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).

Obavezna literatura
 1. Glenda Abramson. Modern Hebrew Literature. The Oxford Handbook of Jewish Studies. Martin Goodman (ed.). ISBN: 9780199280322
 2. Cecile E. Kuznitz. Yiddish Studies. The Oxford Handbook of Jewish Studies. Martin Goodman (ed.). ISBN: 9780199280322
 3. Ora (Rodrigue) Schwarzwald. Judaeo-Spanish Studies. The Oxford Handbook of Jewish Studies. Martin Goodman (ed.). ISBN: 9780199280322
 4. Ilan Stavans. Other Diaspora Jewish Literatures Since 1492. The Oxford Handbook of Jewish Studies. Martin Goodman (ed.). ISBN: 9780199280322
 5. Arnold J. Band. Studies in Modern Jewish Literature. JPS Scholar of Distinction Series. The Jewish Publication Society, 2004
 6. Wirth-Nesher, Hana; Kramer, Michael P (ur.): The Cambridge Companion to Jewish American Literature. New York: Cambridge University Press 2003.
 7. Wisse, Ruth R.: The Modern Jewish Canon: a Journey Through Language and Culture. New York, London, Toronto, London, Sydney, Singapore: The Free Press, 2000.
 8. Ravvin, Norman: A House of Words: Jewish Writing, Identity and Memory. Montreal, Buffalo: McGills-Queen's University Press, 1997.
Dopunska literatura
 1. Sara R. Horowitz. Voicing the Void: Muteness and Memory in Holocaust Fiction S U N Y Series in Modern Jewish Literature and Culture. State University of New York Press, 1997
 2. Efraim Sicher. Beyond Marginality: Anglo-Jewish Literature After the Holocaust. S U N Y Series in Modern Jewish Literature and Culture. State University of New York Press, 1985
 3. Robert E. Diantonio, Nora Glickman. Tradition and Innovation: Reflections on Latin American Jewish Writing. S U N Y Series in Modern Jewish Literature and Culture. State University of New York Press, 1995

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar