Naziv
Germanistika u praksi
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
2
Šifra
235597
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će kroz tematska predavanja upoznati ustanove, poduzeća i organizacije u kojima će provesti studentsku praksu te se pobliže upoznati s njihovim djelokrugom rada. U praktičnome dijelu studenti će odraditi stručnu praksu u ukupnom trajanju od 30 nastavnih sati za vrijeme koje će se uz nadzor njima dodijeljenih mentora pobliže upoznati s glavnim poslovima ustanove u kojoj provode stručnu praksu te će i sami sudjelovati u dijelu radnoga procesa. Po okončanju stručne prakse studenti će sastaviti dnevnik stručne prakse prema zadanom predlošku u kojem će zapisati vlastita zapažanja, primjedbe, sugestije, zaključke kao i kritički osvrt.
Sadržaj
 1. 1 – 4: Rad u odgojno-obrazovnim ustanovama
 2. 1 – 4: Rad u odgojno-obrazovnim ustanovama
 3. 1 – 4: Rad u odgojno-obrazovnim ustanovama
 4. 1 – 4: Rad u odgojno-obrazovnim ustanovama
 5. 5 – 8: Rad u prevoditeljstvu i prevoditeljskim uredima
 6. 5 – 8: Rad u prevoditeljstvu i prevoditeljskim uredima
 7. 5 – 8: Rad u prevoditeljstvu i prevoditeljskim uredima
 8. 5 – 8: Rad u prevoditeljstvu i prevoditeljskim uredima
 9. 9 – 12: Rad u javnim ustanovama i gospodarskim subjektima
 10. 9 – 12: Rad u javnim ustanovama i gospodarskim subjektima
 11. 9 – 12: Rad u javnim ustanovama i gospodarskim subjektima
 12. 9 – 12: Rad u javnim ustanovama i gospodarskim subjektima
 13. 13 – 15: Diskusija i osvrt na obavljenu stručnu praksu (završno predavanje na kraju semestra)
 14. 13 – 15: Diskusija i osvrt na obavljenu stručnu praksu (završno predavanje na kraju semestra)
 15. 13 – 15: Diskusija i osvrt na obavljenu stručnu praksu (završno predavanje na kraju semestra)

Ishodi učenja
 1. Opisati djelatnost kojom se bave ustanove i organizacije iz djelokruga rada germanista.
 2. Opisati osnovna obilježja različitih jezika struke.
 3. Obrazložiti doprinos germanista u radu ustanova i organizacija.
 4. Odabrati daljnje profesionalno usmjeravanje na temelju usklađenosti vlastitih interesa i kompetencija s obilježjima pojedinih poslova vezanih uz germanističku struku.
Metode podučavanja
Predavanje i stručna praksa
Metode ocjenjivanja
Dnevnik rada i osvrt na provedenu stručnu praksu

Obavezna literatura
 1. Brinitzer, Michaela et al. (2018): DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 2. Sombor Grucza, Fachsprachenlinguistik, Frankfurt a. Main, Berlin. 2012. Thorsten Roelcke, Fachsprachen, Berlin, 1999.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar