Naziv
Hrvatska adolescentska književnost: tekst i kontekst
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
235631
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s ključnim pojmovima i teorijskim pristupima polju adolescentske književnosti te uspostavljanje odnosa s književnim poljem kao takvim te poljem dječje književnosti. Upoznavanje s povijesnim razvojem hrvatske adolescentske književnosti što je u uskoj vezi s „izumom“ adolescencije u 20. stoljeću uslijed međupovezanih društvenih, ekonomskih i kulturnih promjena. Specifičnu dinamiku adolescentske književnosti povezati s drugim medijima adolescentske kulture, kao što su glazba, film, strip, televizija i internet.
Sadržaj
 1. 1. Uvodni sat – sadržaj kolegija, način rada
 2. 2. Adolescentska književnost i mladenačka kultura: ključni pojmovi, problemi i izazovi, teorijski pristupi
 3. 3. Početci hrvatske adolescentske književnosti. Zora Ruklić: Iz dnevnika jedne djevojčice
 4. 4. Tridesete godine 20. stoljeća: rađanje hrvatske adolescentske književnosti?. Ivana Brlić-Mažuranić: Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata.
 5. 5. Uloga politike i ideologije u oblikovanju hrvatske adolescentske književnosti tridesetih. Joža Horvat: Sedmi be
 6. 6. Trivijalna i popularna kultura međuratnog razdoblja i mladenačka kultura.
 7. 7. Proza u trapericama: žanr, poetika, predstavnici. Alojz Majetić: Čangi
 8. 8. Kontrakultura šezdesetih i subkulturni otpor. Teorijski pristupi.
 9. 9. Suvremena adolescentska književnost: tabu-teme. Tomislav Zagoda: Krizni put Gustava S.
 10. 10. Crossover (križna književnost): književnost za sve uzraste? Razvoj književnosti za mlade odrasle.
 11. 11. Uloga tinejdžerskih časopisa u razvoju mladenačke kulture: Modra lasta, Tina, Teen, OK.
 12. 12. Tinejdžerski film i serija. Smogovci. Zagrebački ekvinocij.
 13. 13. Strip: poetički i tržišni aspekti
 14. 14. Kulture interneta.
 15. 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. objasniti ključne teorijske pojmove adolescentske književnosti
 2. 2. Analizirati razvoj adolescentske književnosti u povijesnom, kulturnom i političkom kontekstu
 3. 3. Samostalno interpretirati odabrane tekstove adolescentske književnosti
 4. 4. Samostalno analizirati i kritički prosuđivati odabrane medijske tekstove za mlade (časopisi, TV emisije, društvene mreže)
 5. 5. Samostalno analizirati i kritički prosuđivati odabrana djela iz drugih umjetnosti namijenjena mladima (film, strip)
Metode podučavanja
predavanja, seminari, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, seminarski zadatak

Obavezna literatura
 1. Flaker, Aleksandar. Proza u trapericama. Zagreb 1983.
 2. Hameršak, Marijana i Dubravka Zima. Adolescentska književnost. U: Uvod u dječju književnost, Zagreb 2015, str. 339−375.
 3. Majhut, Berislav. Bijela područja i crne rupe – Povijesti hrvatske dječje književnosti. U: Protrka Štimec, Zalar i Zima (ur.), Veliki vidar. Stoljeće Grigora Viteza, Zagreb 2013, str. 311−328.
 4. Senjković, Reana. Izgubljeno u prijenosu. Pop iskustvo soc kulture. Zagreb 2008.
 5. Temat Zašto se ne piše o književnosti za mladež?, Kolo, br.3, 2008.
 6. Zima, Dubravka. Adolescentski roman. U: Kraći ljudi. Zagreb 2011, str. 337−358.
 7. Zima, Dubravka. Nevidljiva adolescentica: ušutkani diskurs otpora u adolescentskoj književnosti. Slučaj Zore Ruklić. U: Čale Feldman, Lada et al. (ur.) Crveni ocean. Prakse, taktike i strategije rodnog otpora. Zbornik radova. Zagreb: Centar za ženske studije. 2016. str. 118–138.
Dopunska literatura
 1. Falconer, Rachel. The Crossover Novel. Contemporary Children's Fiction and Its Adult Readership, Routledge 2008.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar