Naziv
Islamska civilizacija (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
3
Šifra
235664
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
  • Prijediplomski studij: Zimski semestar