Naziv
Uvod u rimsku provincijsku arheologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
235574
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
  • Prijediplomski studij: Zimski semestar