Naziv
Vizualna sociologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
235659
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Prikazati i raspraviti tradiciju vizualne sociologije, ključne teorijske pretpostavke vizualne reprezentacije i najznačajnije slučajeve korištenja vizualnih predložaka u interpretaciji i analizi društvenih pojava (fotografija, video materijala, filmova, nenumeričkih grafičkih prikaza, promotivnih vizuala i dr.). U seminarsko-radioničkom tipu nastave vođenje studenata u osmišljavanju, planiranju i izvođenju individualnog projekta na temu vizualne reprezentacije odnosno percepcije promjena u zajednici i društvu. Razvoj temeljnih vještina konceptualizacije i vizualizacije promjena u zajednici i društvu (prepoznavanje i prikazivanje uloga i posljedica djelovanja ključnih društvenih aktera; pojedinaca, grupa, organizacija i institucija uz poštivanje etičkih standarda u takvom prikazu), provedba samostalnog istraživanja i oblikovanje zajedničke vizualne digitalne baze studentskih radova.
Sadržaj
 1. Vizualni pristupi u radu istaknutih sociologa
 2. Doprinos Howarda Beckera
 3. Ključne dimenzije vizualne metodologije i „sociološkog oka“
 4. Vizualne reprezentacije društvenih pojava (film „Neobičan posjet policijskog inspektora“, video spotovi, reklamni vizuali, odabrani dokumentarni film i fotografija, novinska fotografija World Pressa, selfie-sociologija, sociološke grafike i dr)
 5. terenski rad; posjet zbirci Toše Dapca
 6. Predstavljanje praktičnog rada - izrade vizualne reprezentacije promjena u zajednici i društvu; studenti odabiru temu i način vizualne reprezentacije (video, fotografija, grafika i dr.) koja se u grupi dorađuje pri čemu ih se upoznaje s etičkim zahtjevima postupka
 7. Terenski rad studenata na odabranoj temi u lokalnoj sredini primjenjujući vizualnu metodologiju
 8. Predstavljanje prvih verzija uradaka, grupni komentar i dorađivanje prvih verzija
 9. predstavljanje dorađenih uradaka, grupni komentar
 10. objavljivanje praktičnih radova na zajedničkoj digitalnoj platformi

Ishodi učenja
 1. argumentirano i sustavno raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 2. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 3. pokazati fleksibilnost, toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 4. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 5. kritički analizirati i ocijeniti karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 6. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
Metode podučavanja
predavanja, seminarski rad, praktični rad, samostalno istraživanje i timski rad
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, mulitmedijalna prezentacija

Obavezna literatura
 1. Becker, H. (1986). Photography and Sociology. Ch. 13 u: Doing Things Together: Selected Papers. Evanston: Northwestern University Press, 223-271.
 2. Chaplin, E. (1994). Sociology and Visual Representation. Routledge.
 3. Goffman, E. (1979). Gender Advertisment. Harvard University Press.
 4. Pauwels, L. (2012). Conceptualising the 'Visual Essay' as a Way of Generating and Imparting Sociological Insight: Issues, Formats and Realisations. Sociological Research Online, 17 (1) 1, Published: 28 Feb 2012.
 5. Sweetman, P. (2009). Revealing habitus, illuminating practice: Bourdieu, photography and visual methods. The Sociological Review, 57:3.
Dopunska literatura
 1. Mirzoeff, N., ed. (1998). The Visual Culture Reader. Routhledge
 2. Stanczak, G. C., ed. (2007). Visual Research Methods: Observing Culture and Social Life: Documentary Photography, Fieldwork, and Social Research. University of Canberra, dostupno na: https://methods.sagepub.com/book/visual-research-methods/n2.xml
 3. Pauwels, L. (2008). An Integrated Model for Conceptualising Visual Competence in Scientific Research and Communication. Visual Studies, Vol. 23, No. 2, 147-161.
 4. Kappas, A. i Bettina, O. (2008). The Concept of Visual Competence as Seen from the Perspective of the Psychological and Brain Sciences. Visual Studies, Vol. 23, No. 2, 162-173.
 5. Wagner, J. (2006). Visible Materials, Visualised Theory and Images of Social Research. Visual Studies, Vol. 21, No. 1, 56-69.
 6. Leeuwen, van T. (2008). New forms of writing, new visual competencies. Visual Studies, Vol. 23, No. 2, 130-135.
 7. Becker, H. (2007). Visual sociology, Documentary Photography and Photojournalism. Ch. 11 u: Telling About Society. Chicago: The Chicago university Press, 186-203.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar