Naziv
Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
4
Šifra
235614
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj ovog kolegija je dati pregled židovske misli od ranoga novog vijeka do raznih pravaca, nastalih tijekom 20. stoljeća. Cilj je upoznati studente s glavnim temama i problemima židovske misli; pri tome prikazati konstantu, koja se proteže kroz sve epohe židovske povijesti. Osim toga kolegij želi skrenuti pažnju na odnos drugih religija i filozofija s kojim su židovski mislioci bili u kontaktu i gdje je došlo do interakcije. Studenti će upoznati glavne čimbenike, koji su na njih djelovali u pojedinim razdobljima, dobiti prikaz filozofskih pravaca, kojima su pripadali, pod čijim utjecajima su stvarali i kako su svojim djelima na njih reagirali.
Sadržaj
 1. Rani novi vijek – 'Azarja dei Rossi, Uriel da Costa
 2. Kabala u Safedu (Cfatu) – povijesni pregled i preduvjeti za nastanak
 3. Isaak Luria, njegovi učenici i škole
 4. Baruh Spinoza
 5. Haskala – židovsko prosvjetiteljstvo
 6. Moses Mendelssohn
 7. 19. stoljeće – nastanak reforme i ortodoksne reakcije
 8. 19. stoljeće – nastanak reforme i ortodoksne reakcije
 9. Hasidizam u istočnoj Europi – revolucija ili reakcija?
 10. Hermann Cohen – zadnji klasik židovske misli?
 11. Židovska misao u 20. stoljeću – cionizam i Holokaust
 12. Židovska misao u 20. stoljeću – židovski egzistencijalizam
 13. Židovska misao u 20. stoljeću – feminizam i postmoderna misao
 14. Židovska misao u 21. stoljeću
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. prepoznati međusobne utjecaje renesanse, prosvjetiteljstva i emancipacije na židovsku misao i filozofiju, kao i obrnuto
 2. smjestiti ključne židovske filozofe i mistike kao i njihova djela u opću povijest razvoja okcidentalne i orijentalne misli
 3. prepoznati glavne židovske mislioce u razdoblju nakon emancipacije do danas
 4. upoznati sadržaj, važnost i okolnosti nastanka glavnih djela židovskih mislioca u navedenom periodu
 5. razumjeti različite pristupe židovskom identitetu
 6. razumjeti odnose različitih denominacija i njihovih mislioca prema suvremenosti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Sefaria, web portal sa židovskim tekstovima na engleskom i hebrejskom
 2. Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts, edited by Barry W. Holtz, Simon & Schuster, 1986.
 3. Daniel Frank ur. History of Jewish Philosophy (Routledge History of World Philosophies, 2004)
 4. Philosophies of Judaism: The History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig; Julius Guttmann; Translator Werblowsky, JPS, Philadelphia, 1964.
Dopunska literatura
 1. William Kluback, Hermann Cohen. The Challenge of a Religion of Reason. Scholars Press, 1984.
 2. Leo Strauss, Kenneth Hart Green. Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity: Essays and Lectures in Modern Jewish Thought. State University of New York Press, 1997.
 3. Norbert Glatzer. Franz Rosenzweig: His Life and Thought. Hackett Publishing, 1998.
 4. Salomon Malka, Michael Kigel, Sonja M. Embree. Emmanuel Levinas: His Life and Legacy. Duquesne University Press, 2006.
 5. Jonathan Cohen. Philosophers and Scholars: Wolfson, Guttmann and Strauss on the History of Jewish Philosophy. Lexington Books, 2007.
 6. Enzo Traverso. The Marxists and the Jewish Question: The History of a Debate, 1843-1943. Humanities Press, 1994.
 7. Ber Borochov, Mitchell Cohen. Class Struggle and the Jewish Nation: Selected Essays in Marxist Zionism. Transaction Publishers, 1984.
 8. Joseph Soloveitchik. Halakhic Man. Jewish Publication Society of America, 1983.
 9. Dov Schwartz. Religion or Halakha: The Philosophy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik (Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy). Brill Academic Publishers, 2007.
 10. Louis Jacobs. The Emergence of Modern Denominationalism I: Modernization and its discontents: the Jewish Enlightenment and the emergence of the Reform movement. The Jewish Religion: A Companion. Oxford University Press, 1995.
 11. Emmanuel Levinas on the Priority of Ethics: Putting Ethics First; Joshua James Shaw. Cambria Press, 2008.
 12. Kaplan, Mordecai M. Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life. Jewish Publication Society, 1981.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar