Naziv
Programiranje za društvene i humanističke znanosti
Organizacijska jedinica
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
ECTS
5
Šifra
255260
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti se upoznaju s osnovnim metodama automatske obrade tekstualnih podataka na razini niza podataka.U teorijskom se dijelu
kolegija upoznaju načine kodiranja teksta kao i najčešći datotečni formati zapisa teksta. Nadalje se daje uvod u osnove statističke
obrade jezika te primjere statističkog modeliranja jezika.Praktični se dio sastoji od upoznavanja osnova programiranja u
interpretiranom jeziku Python, programiranja nad sekvencijalnim tipovima podataka, struktura, regularnih izraza, računanja čestotnih
razdioba sekvenci te primjera izgradnje jezičnih statističkih modela s primjenom. Završni zadatak predstavlja potvrdu usvojenosti
elemenata kolegija uvedenima tijekom semestra.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Opis kolegija. Programski jezik Python.
 2. Osnove kodiranja teksta. Osnove programiranja u Pythonu.
 3. Kodne stranice stalne duljine zapisa. Osnovne strukture podataka u Pythonu.
 4. Unicode i oblici kodiranja Unicode standarda. Rad s tekstualnim datotekama u Pythonu.
 5. Rad s modulima.
 6. Računanje čestotnih razdioba.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Osnove regularnih izraza.
 9. Napredni regularni izrazi.
 10. Čestotne razdiobe n-grama znakova i riječi.
 11. Osnove modeliranja jezika.
 12. Rad na dizajnu završnog zadatka.
 13. Implementacija završnog zadatka.
 14. Implementacija završnog zadatka.
 15. Predstavljanje završnog zadatka.

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnove pohrane i obrade teksta u računalu.
 2. Objasniti osnove programiranja nad tekstnim podacima.
 3. Objasniti osnove statističkog modeliranja jezičnih fenomena.
 4. Usporediti razne jezične modele.
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, mještovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave, kolokvij, istraživanje, praktični rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Jurafsky, Daniel; Martin, James H. Speech and Language Processing (2nd Edition). New Jersey: Prentice Hall, 2008.
 2. Python Documentation. https://docs.python.org/.
 3. Tadić, Marko. Jezične tehnologije i hrvatski jezik. Zagreb: Ex libris, 2003.
Dopunska literatura
 1. Bird, Steven; Klein, Ewan, Loper, Edward. Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media, 1999.
 2. Manning, Christopher D.; Schuetze, Hinrich. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT Press, 2002.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar