Naziv
Projektni menadžment
Organizacijska jedinica
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
ECTS
5
Šifra
255262
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Na predmetu će studenti steći uvid u opća (i posebna) znanja potrebna za upravljanje projektima te uvid u procese projektnog
menadžmenta i njihove međusobne interakcije, osmisliti projektnu organizaciju, oblikovati ciljeve, strukturu raščlanjenih poslova i
opseg projekta, izraditi gantogram, osmisliti implementaciju i kontrolu projekta, usvojiti standardizirani leksik koji se koristi u praksi.
Naučit će ili usavršiti svoj rad u računalnom programu koji se koristi u upravljanju projektima.
Sadržaj
 1. Temeljne teorije i metode upravljanja projektima
 2. Projektna znanja i procesi
 3. Životni ciklus projekta
 4. Inicijalizacija, planiranje, implementacija, nadzor i kontrola, zatvaranje
 5. Mapiranje projektnih znanja na projektne procese
 6. Studija slučaja
 7. Upravljanje integracijom projekta
 8. Upravljanje obimom projekta
 9. Upravljanje vremenom projekta
 10. Upravljanje troškovima projekta
 11. Upravljanje kvalitetom projekta
 12. Upravljanje ljudskim resursima na projektu
 13. Upravljanje projektnim rizikom
 14. Upravljanje nabavom
 15. Upravljanje digitalnolingvističkim projektima

Ishodi učenja
 1. Prepoznati što je projekt i definirati modele upravljanja projektom
 2. Usvojiti vokabular koji se koristi u upravljanju projektima
 3. Opisati faze u životnom ciklusu projekta
 4. Formulirati projekt kao strukturu ciljeva i aktivnosti
 5. Primijeniti znanja projektnog menadžmenta za realizaciju pojedine projektne faze
 6. Koristiti projektni alat za upravljanje projektom
 7. Pripremiti projektnu dokumentaciju
 8. Upravljati realizacijom projekta
 9. Kritički prosuditi strukturu projekta
 10. Zadani projektni problem u cijelosti opisati, razložiti u faze i implementirati uz upotrebu projektnog alata
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, projekt, seminarski rad, praktični rad, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Dujanić, M. Projektni menadžment. Rijeka : Veleučilište, 2010.
 2. Gojšić, J. Upravljanje projektima. Zagreb : Incremedia, 2008.
 3. Horine, G. Vodič za upravljanje projektima : od početka do kraja. Zagreb : Dva i dva, 2009.
 4. Omazić, M.A. Projektni menadžment. Zagreb : Sinergija nakladništvo, 2005.
Dopunska literatura
 1. PMI (2011). Vodič kroz znanje o upravljanju projektima (prijevod od: PMBOK Guide 4th Edition). Zagreb: MA

Izborni predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar