Naziv
Morfologija i poetika kratke proze
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
118573
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Opća obilježja i povijesni izvori. Kratka priča/novela/roman: razlikovanje kompozicijskih i pripovjednih načela.
 2. Kratka proza u 17., 18. i 19. stoljeću. Tragovi usmene književnosti. Naturalizam. Utjecaj novinskog medija na format i sadržaj početkom 20. st. “Priče u tri reda
 3. Pregled teorija i estetika žanra (Goethe, Schlegel,Tieck, Poe, Schwob, Propp, Borges, O’Connor, Godenne)
 4. Kratka proza s motrišta događaja. Anegdotski tip priče. Maupassant: La mère sauvage
 5. Pristup vremenskoj dimenziji u kraćoj/dužoj priči. Maupassant: Clair de lune
 6. Zastupljenost i uloga mjesta i prostora u kratkom proznom tekstu. Maupassant: La nuit. Cauchemard.
 7. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 8. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 9. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 10. Jacques Jouet: L’autre chambre
 11. Xavier Bazot: Les pluies de mousson
 12. Annie Saumont: Une semaine comme les autres
 13. Philippe Delerm: La première gorgée de bière
 14. Claude Pujade-Renaud : Vous êtes toute seule ?
 15. Régis Jauffret: Microfictions

Ishodi učenja
 1. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 2. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 3. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 4. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
 5. izdvojiti specifičnosti povijesnog razvoja kratke proze od srednjovjekovlja do današnjice
 6. analizirati, kritički preispitivati i vrednovati pojedine kraće prozne tekstove te u njima utvrđivati noseće motive, središnje teme i sadržaje, kompozicijska načela, semantičke i ideološke obrasce
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje)
Power point prezentacija
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje studenata, seminarski radovi i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
Dopunska literatura
 1. Paul Godenne: Etudes sur la nouvelle de langue française, Honoré Champion, 2000
 2. Paul Godenne: La nouvelle de A à Z : Ou un troisième tour du monde de la nouvelle de langue française, Rhubarbe, 2008
 3. Pierre-Louis Rey: Le roman et la nouvelle, Hatier, 2001

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar