Naziv
Multimedijski prikaz znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51394
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Kolegij opisuje osnovne principe u izradi multimedijskog sustava za učenje u virtulanom okruženju, te glavne pojmove multimedijskog instrukcijskog dizajna, kao što su teorije učenja, elementi multimedija, ADDIE model, strategije poučavanja. Praktičnim radom na tjednim zadatcima tijekom semestra studenti trebaju ovladati primjenom teorijskog znanja što pokazuju izradom i implementacijkom multimedijskog projekta po završetku semestra.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. O kolegiju. Ciljevi multimedijskog instrukcijskog dizajna. Pregled područja.
 2. Razumijevanje korisnika i različitih načina učenja. Analiza potreba korisnika.
 3. Multimedijski instrukcijski dizajn. Teorije učenja.
 4. Skriptiranje za multimedij. Uvod u elemente multimedija.
 5. Tekst i slika. HTML5: Crtanje krorištenjem platna.
 6. Animacija kao edukativni element multimedija. HTML5 platno: izrada animacija.
 7. Video i zvuk u edukativnom multimediju. HTML5.
 8. Izrada tutorijala. Inetrakcija i navigacija.
 9. Java script i HTML5. Izrada kviza višestruki izbor.
 10. Java script i HTML5. Izrada kviza i uporaba slike
 11. LMS i izrada multimedijskog tutorijala.
 12. LMS i uporaba različitih resursa učenja.
 13. LMS i izrada različitih tipova testova.
 14. LMS i MOOC-ovi.
 15. Evaluacija sustava za učenje

Ishodi učenja
 1. Opisati osnovne postupke izrade sustava za učenje u virtualnom okruženju.
 2. Opisati osnovne postupke obrade multimedijskih elemenata
 3. Primijeniti postupke obrade multimedijskih elemenata
 4. Primijeniti postupke izrade multimedijskog sustava za učenje za izradu i implementaciju multimedijskog projekta u virtulanom okruženju.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Praktičan rad na tjednim zadatcima i završni projekt,

Obavezna literatura
 1. Multimedijski prikaz znanja.https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=875
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar