Naziv
Neurofonetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
36736
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s osnovama neuroznanosti na području govora i posebno fonetike, te ih usmjeriti prema suvremenim metodama istraživanja mozgovnih funkcija.
Sadržaj
 1. P: Povijesni pregled spoznaja o funkcijama mozgaS: Podjela tema seminarskog rada i davanje uputa o njegovoj izradi
 2. P: Anatomija živčanog sustava: filogenetski i ontogenetski razvojS: Rasprava na temelju prethodno zadanog stručnog teksta
 3. P: Anatomija živčanog sustava: pet dijelova mozga i njihove funkcijeS: Rasprava na temelju prethodno zadanog stručnog teksta
 4. P: Neuron, širenje živčanog impulsa i sinaptički prijenosS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 5. P: Metode istraživanja mozgaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 6. P: Načela funkcioniranja i modeli 1S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 7. P: Načela funkcioniranja i modeli 2S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 8. P: Lateralizacija i lokalizacija funkcijaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 9. P: Lateralizacija i spolS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 10. P: Lateralizacija i dominantnost rukeS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 11. P: Govor i jezik i neuralna organizacijaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 12. P: Mozak i fonetikaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 13. P: Mozak i govorno jezični poremećajiS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 14. P: Bilingvizam i mozgovna organizacijaS: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 15. P: Završna razmatranjaS: Evaluacija rada studenata; sinteza predmeta

Ishodi učenja
 1. određivanje temeljnih anatomskih struktura i fiziologije živčanoga sustava
 2. određivanje govorno-jezičnih područja u mozgu
 3. utvrđivanje neurološke podloge govorno-jezičnih procesa
 4. prepoznavanje govornih poremećaja neurogene etiologije
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata tijekom nastave vrednuje se na temelju njihovog sudjelovanja u raspravama na zadane teme te izrade seminarskog rada. Tijekom semestra studenti mogu pristupiti i dvama kolokvijima (neobavezni).

Obavezna literatura
 1. Horga, D. (1992). Lateralizacija jezika kojima govornik vlada. Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom. Uredili: Andrijaević, M., Y. Vrhovac, str. 167-177.
 2. Horga, D. (1991). Neurolingvistička organizacija jezika bilingvalnih govornika. Strani jezici, 20, 3, 147-160.
 3. Mildner, V. (2003). Govor između lijeve i desne hemisfere. IPC grupa, Zagreb
 4. Pinel, P. J. (2000). Bioloka psihologija. Naklada Slap. Jastrebarsko.
Dopunska literatura
 1. Luria, A.R. (1976). Osnovi neuropsihologije. Nolit. Beograd. str 88-112, 371-387.
 2. Obler, K. L. (1999). Language and brain. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Posner, M. I., M. E. Raichle (1994). Images of Mind. New York: Scientific American Library.
 4. Springer, S. P., G. Deutsch (1998). Left brain, right brain: perspectives from cognitive neuroscience. New York: Freeman.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar