Naziv
Novogrčki jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
6
Šifra
51415
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ovladavanje temeljnim jezičnim vještinama na novogrčkom te obaviještenost o glavnim crtama novogrčke jezične, književne i kulturne povijesti.
Sadržaj
 1. Uvodna lekcija: Abeceda i izgovor, kombinacija slova i riječi
 2. Prezent glagola eimai, prezent glagola na -o
 3. Imperfekt glagola eimai i eho, prezent nepravilnih glagola
 4. Određeni član , prijedlozi, imenice, pridjevi
 5. Brojevi, aorist aktivni glagola na -o, veznici
 6. Lične zamjenice naglaš. i nenaglaš. oblika, imenice (nastavak)
 7. Vježbe i ponavljanje, prezent i imperfekt glagola na -áo i -omai
 8. Aorist aktivni glagola na -o (nastavak), upitne zamjenice
 9. Imenice (nastavak), posvojne zamjenice nenaglašenog oblika
 10. Neupravni govor, vokativ, aorist nepravilnih glagola
 11. Konjunktiv aktivni, prilozi i prijedlozi mjesta
 12. Pokazne zamjenice, neodređeni član, bezlični glagoli
 13. Futur aktivni, prezent, imperfekt i aorist (aktivni) stegnutih glagola
 14. Vremenski prilozi, posvojne zamjenice naglašenog oblika
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije novogrčkoga jezika.
 2. Stjecanje temeljnih znanja iz morfologije novogrčkoga jezika.
 3. Stjecanje temeljnih znanja iz sintakse novogrčkoga jezika.
 4. Razvijanje sposobnosti dijakronijskog pristupa jeziku putem stalnih osvrtanja na minule epohe grčkoga (posebno na starogrčki).
 5. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. D. Moshou, G. Hatzitheodoridis, Mathimata Ellinikon, University Studio Press,Thessaloniki 2015.
Dopunska literatura
 1. Nea Ellinika ja klasikous filologous, Panepistimio Kritis & Panepistimio tis horas ton Vaskon, Nefeli, Atena 1999.
 2. Nea Ellinika ja arharious, Panepistimio Kritis, Nefeli, Atena 1997.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar