Naziv
Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64251
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
  2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar