Naziv
Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
147583
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa glavnim djelima suvremenih židovskih mislioca, njihovim sadržajem i okolnostima njihovog nastanka, kao i s doprinosom zapadnoj misli u širem smislu. Poseban naglasak biti će stavljen na propitivanje židovskog identiteta i to iz religijske, kulturalne te političke perspektive.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Posljedice emancipacije za europsko židovstvo
 3. Reformni judaizam kroz glavne predstavnike
 4. Wissenschaft des Judentums i Jewish Encyclopedia
 5. Neo-ortodoksija kroz glavne predstavnike
 6. Hasidizam kroz glavne predstavnike
 7. Herman Cohen i Leo Strauss: sraz dviju generacija
 8. Franz Rosenzwieg: djela, misao i značaj
 9. Moses Hess: između socijalizma i cionizma
 10. Joseph Soloveitchik i židovski egzistencijalizam
 11. Abraham Joshua Heschel i konzervativni pokret
 12. Mordechai Kaplan i rekonstrukcionistički pokret
 13. Emanuel Levinas i povratak religijskom jeziku
 14. Rebbe Menahem Mendel Schneerson: djela, misao i značaj
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. prepoznati glavnih židovskih mislioca u razdoblju nakon emancipacije do danas
 2. upoznati sadržaj, važnost i okolnosti nastanka glavnih djela židovskih mislioca u navedenom periodu
 3. razumjeti različite pristupe židovskom identitetu
 4. razumjeti odnose različitih denominacija i njihovih mislioca prema suvremenosti
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje predavanja, sudjelovanje u raspravama, izlaganje tema eseja, završni esej.

Obavezna literatura
 1. William Kluback, Hermann Cohen. The Challenge of a Religion of Reason. Scholars Press, 1984
 2. Leo Strauss, Kenneth Hart Green. Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity: Essays and Lectures in Modern Jewish Thought. State University of New York Press, 1997
 3. Norbert Glatzer. Franz Rosenzweig: His Life and Thought. Hackett Publishing, 1998
 4. Salomon Malka, Michael Kigel, Sonja M. Embree. Emmanuel Levinas: His Life and Legacy. Duquesne University Press, 2006
 5. Jonathan Cohen. Philosophers and Scholars: Wolfson, Guttmann and Strauss on the History of Jewish Philosophy. Lexington Books, 2007
 6. Enzo Traverso. The Marxists and the Jewish Question: The History of a Debate, 1843-1943. Humanities Press, 1994
 7. Ber Borochov, Mitchell Cohen. Class Struggle and the Jewish Nation: Selected Essays in Marxist Zionism; Transaction Publishers, 1984
 8. Joseph Soloveitchik. Halakhic Man. Jewish Publication Society of America, 1983
 9. Dov Schwartz. Religion or Halakha: The Philosophy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik (Supplements to the Journal of Jewish Thought and Philosophy). Brill Academic Publishers, 2007
 10. Louis Jacobs. The Emergence of Modern Denominationalism I: Modernization and its discontents: the Jewish Enlightenment and the emergence of the Reform movement. The Jewish Religion: A Companion. Oxford University Press, 1995
 11. Emmanuel Levinas on the Priority of Ethics: Putting Ethics First; Joshua James Shaw. Cambria Press, 2008
 12. Kaplan, Mordecai M. Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life. Jewish Publication Society, 1981
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar