Naziv
Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
147579
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Pregled ključnih dokumenata židovske misli i iskustva u grčko-rimskoj antici; pregled ključnih antičkih i srednjovjekovnih grčkih i latinskih dokumenata o Židovima; upoznavanje slika o Židovima kakve daju ti dokumenti, te upoznavanje povijesnog i društvenog konteksta u kojemu su dokumenti nastali.
Sadržaj
 1. Pregled povijesti i društvene organizacije židovskih zajednica u grčko-rimskoj dijaspori
 2. Pregled ključnih dokumenata židovske misli i iskustva na grčkom (Septuaginta, Filon Aleksandrijski, Josip Flavije)
 3. Pisani rad: analitički esej
 4. Odnosi židovske kulture prema dominantnim društveno-političkim snagama svakog perioda (helenizam, Rim, srednjovjekovlje)
 5. Pisani rad: prikaz knjige ili članka
 6. Stavovi nežidova (pogana i kršćana) prema judaizmu
 7. Pisani rad: odabir teme i plan završnoga rada
 8. Karakter židovskih spisa na grčkom i latinskom
 9. Pisani rad: predaja, recenzija
 10. Izražavanje židovskog identiteta u okvirima antičke književnosti
 11. Izvori antisemitizma
 12. Pregled ključnih dokumenata židovske misli i iskustva na grčkom (Filon Aleksandrijski, Josip Flavije)
 13. Pregled ključnih dokumenata židovske misli i iskustva na grčkom (Josip Flavije)
 14. Pregled povijesti i društvene organizacije židovskih zajednica u kasnoj antici
 15. Pregled povijesti i društvene organizacije židovskih zajednica u ranom srednjovjekovlju

Ishodi učenja
 1. Student može na osnovi pismenih svjedočanstava prikazati i interpretirati ključna obilježja povijesti i društvene organizacije židovskih zajednica u grčko-rimskoj dijaspori, u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju.
 2. Student može prikazati ključne dokumente židovske misli i iskustva na grčkom (Septuaginta, opusi Filona iz Aleksandrije i Josipa Flavija).
 3. Student može na osnovi pismenih svjedočanstava interpretirati odnos židovske kulture prema dominantnim društveno-političkim snagama svakog perioda (helenizam, Rim, srednjovjekovlje).
 4. Student može na osnovi pismenih svjedočanstava prikazati i interpretirati stavove nežidova (pogana i kršćana) prema židovstvu, ukazati na izvore antisemitizma.
 5. Student može prikazati i prepoznati bitna obilježja židovskih spisa na grčkom i latinskom.
 6. Student može na osnovi pismenih svjedočanstava interpretirati izražavanje židovskog identiteta u okvirima antičke književnosti.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Feldman, Louis H., Meyer Reinhold. Jewish Life and Thought Among Greeks and Romans: Primary Readings. Minneapolis: Fortress Press, 1996.
Dopunska literatura
 1. Gruen, Erich S. Diaspora: Jews Amidst Greeks and Romans. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar