Naziv
Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
184929
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
20
Seminar
10

Cilj
Upoznati studente s odabranim temama iz povijesti Židova u razdoblju srednjega vijeka. Prikazati specifičnosti egzistencije židovskih zajednica na europskom tlu: romaniot (bizantskih Židova na Balkanskom poluotoku i južnoj Italiji), italkim (talijanskih Židova), aškenaza (Židova u Francuskoj i njemačkim zemljama u njihovoj formativnoj fazi), kao i sefarda na Iberskom poluotoku. Kroz obrađivanje Kronike iz Ahimaaza analizirat će se srednjovjekovna kultura, kako društvenih elita, tako i onih koji tim elitama nisu pripadali.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Terminologija, kronologija.
 2. Uvod u srednjovjekovnu povijest. Demografija.
 3. Religija u svakodnevnom životu. Pojedinac kao društveno biće. Srednjovjekovna zanimanja.
 4. Upoznavanje studenata s različitim izvorima, koja ćemo upotrebljavati: arheološki ostaci sinagoga, epigrafski natpisi, umjetnost, putopisi, narodne povijesti, poezija, magični tekstovi, polemike. Identifikacija fragmenata iz Kairske genize relevantnih za ovaj kolegij.
 5. Židovske zajednice na istočnom Mediteranu
 6. Svakodnevnica židovskih zajednica
 7. Židovi u ekonomiji istočnog Mediterana
 8. Židovi u ekonomiji istočnog Mediterana
 9. Međusobni kontakti romaniot, italkim, aškenaza i sefarda
 10. Izlaganje studentskih eseja, diskusija
 11. Izlaganje studentskih eseja, diskusija
 12. Izlaganje studentskih eseja, diskusija
 13. Izlaganje studentskih eseja, diskusija
 14. Izlaganje studentskih eseja, diskusija
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. proučiti historiografiju i izvore za povijest židovskih zajednica i pojedinaca
 2. upoznati židovske zajednice kasne antike i srednjeg vijeka na istočnom Mediteranu
 3. upoznati svakodnevni život židovskih zajednica u kasnoj antici i srednjem vijeku
 4. upoznati materijalnu, elitnu i narodnu kulturu židovskih zajednica na Mediteranu
 5. upoznati zanimanja srednjovjekovnih Židova
 6. shvatiti židovski aspekt istočno-mediteranske trgovine u njezinom širem kontekstu
 7. usvojiti i razviti sposobnost samostalnog rada na povijesnim izvorima
Metode podučavanja
Predavanja. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje predavanja, sudjelovanje u raspravama, izlaganje teme eseja, završni esej.

Obavezna literatura
 1. Seth Schwartz. Imperialism and Jewish Society 200 B.C.E to 640 C.E. Princeton University Press (odabrana poglavlja)
 2. Shaye J.D. Cohen. From the Maccabees to the Mishnah. Westminster John Knox Press (odabrana poglavlja)
 3. Joshua Holo. Byzantine Jewry in the Mediterranean Economy. Cambridge University Press, 2009 (odabrana poglavlja)
 4. Robert Bonfil. History and Folklore in a Medieval Jewish Chronicle. The Family Chronicle of Ahima'az ben Paltiel. Brill, 2009 (odabrana poglavlja)
 5. Elisheva Baumgarten. Mothers and Children. Jewish Family Life in Medieval Europe. Princeton University Press, 2007 (odabrana poglavlja)
 6. Odabrani članci na platorfmi za e-učenje Omega
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar