Naziv
Bugarska književnost 1945-1989
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
81420
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarske književnosti u razdoblju 1945.- 1989. u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Nastava se temelji na interpretaciji reprezentativnih djela i problemskom pristupu. Interpretacije će se uspoređivati međusobno i pokušat će se konstruirati njihov širi književnopovijesni, kulturni i društvenopolitički kontekst i definirati odnos tekstova s kontekstom.
Sadržaj
 1. Kulturni i društvenopolitički kontekst, političke promjene i transformacija književnih institucija. Književnost i ideologija.
 2. Bugarski roman u poslijeratnom razdoblju: Georgi Karaslavov, interpretacija romana Tatula
 3. Emilijan Stanev, interpretacija pripovijesti "Kradljivci bresaka"
 4. Emilijan Stanev, interpretacija pripovijetke "U tiho veče"
 5. Animalistička proza Emilijana Staneva, interpretacija odabranih pripovjedaka iz zbirke "Vučje noći"
 6. Dimitar Dimov, interpretacija romana "Uklete duše"
 7. Dimitar Dimov, interpretacija romana "Uklete duše"
 8. Jordan Radičkov: Interpretacija zbirke pripovijedaka "Okrutno raspoloženje"
 9. Vera Mutafčieva, interpretacija romana "Slučaj Džem"
 10. Anton Dončev, interpretacija romana "Prelomno vreme"
 11. Stojan Zagorčinov: interpretacija romana Legenda Svete Sofije
 12. Blaga Dimitrova, interpretacija odabranih pjesama
 13. Blaga Dimitrova, interpretacija romana Skretanje
 14. Boris Hristov, interpretacija pripovijesti "Krtica"
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 2. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 3. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
 4. prepoznati i objasniti odnos specifične političke situacije i književne produkcije ovog razdoblja
 5. opisati i objasniti odnos ovog razdoblja prema bugarskoj književnoj tradiciji
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Igov, Svetlozar: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004. (391-469)
 2. Стефанов, Валери: Българска литература, 20. век, Стефанов, Валери. Българска литература, ХХ век, Дванадесет сюжета. София: Издателска къща «Анибус», 2003
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar