Naziv
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
86826
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij je posvećen osnovnim problemima književne historiografije i metodologije književne povijesti. Razmatraju se načela i temeljni pojmovi književne historiografije: ideja dijakronije i razvoja književnosti, problemi imenovanja, podjela na periode (vremenske odsječke različite duljine) i načini izmjene književnih razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se temeljna književnopovijesna razdoblja do razdoblja romantizma. U pristupu svakom književnom razdoblju postavljaju se pitanja o pripadnoj poetici (implicitnoj ili eksplicitnoj), kao i prevladavajućem žanrovskom sistemu i paradigmatskim djelima/autorima.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Problematika književne povijesti
 3. Grčka epika: Homer, Odiseja (Ilijada / Odiseja - izbor, Zagreb 2007, prir. Zdeslav Dukat)
 4. Grčka tragedija: Sofoklo, Kralj Edip
 5. Rimska književnost: Apulej, Zlatni magarac
 6. Srednjovjekovna književnost: Viteški roman: Joseph Bédier, Roman o Tristanu i Izoldi
 7. Petrarca i petrarkizam (Iz Kanconijera, Zagreb 2000, prir. Slaven Jurić)
 8. Renesansna drama: Shakespeare, Hamlet
 9. Renesansna proza: Cervantes, Rinconete i Cortadillo, u: Uzorite novele II (Zagreb, 2004)
 10. Barok: Góngora: Zvjezdani sat
 11. Klasicistička komedija: Molière, Škrtac
 12. Klasicistička tragedija: Racine, Fedra
 13. Osamnaestostoljetni roman: Swift, Gulliverova putovanja
 14. Zaključna diskusija
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. Analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. Primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji kanonskih djela europske i svjetske književnosti
 4. Samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje i seminar
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
 2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. – mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich: Mimeza, Zagreb: Hena com, 2004. (str. 17-37, 320-344)
 2. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd: Nolit, 1989. (str. 224-245, 445-464)
 3. Nancy Shumate. «Apuleius' Metamorphoses: The inserted tales.» u: Latin Fiction: The Latin Novel in Context. ed. Heinz Hofmann. London and New York: Routledge 2004. str. 113-125.
 4. Gaunt, Simon i Sarah Kay, ur. The Troubadours.Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press, 1999.
 5. Ciglar-Žanić, Janja. «Shakespearovi Soneti ili o bardovu boravku u prostorima petrarkističke muze.» u: Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu. Zagreb: Zavod za zavod o književnosti Filozofskog fakulteta, 2001.; str. 93-123.
 6. Čale, Frano, «Oblici elokvencije u Petrarcinu 'Kanconijeru'», u: Petrarca i petrarkizam. Zagreb: Školska knjiga, 1971.; str.: 107-115.
 7. Cascardi, Anthony J.: „Don Quixote and the invention of the novel“, u: The Cambridge Companion to Cervantes, Cambridge University Press, 2002.
 8. Friedrich, Hugo. «Tamnost; usporedba s Góngorom», u: Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.; str.: 129-130
 9. Alonso, Dámaso. «Sjaj i lepota Góngorine poeme Samoće.» u:Umetnost tumačenja poezije. ur. Dragan Nedeljković i Miodrag Radović. Beograd: Nolit, 1979. str.103-121.
 10. Pavlović, Cvijeta: Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.
 11. Machiedo, Višnja. «Molièrova škrinjica.» u: Od kazališta do teksta i obrnuto: romanističke i hrvatske studije i ogledi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. str. 33-45.
 12. Čale Feldman, Lada. «Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije.» u: U kanonu: studije o dvojništvu. Zagreb: Disput, 2008., str. 97-120.
 13. Barthes, Roland. «Rasinov čovek», u: Književnost, mitologija, semiologija, prev. I. Čolović, Beograd: Nolit, 1979., str. 55-132.
 14. Macaskill, B. & H. Colleran. „Reading History, Writing Heresy: The Resistance of Representation and the Representation of Resistance in J. M. Coetzee's 'Foe'.“ Contemporary Literature, Vol. 33., 3., 1992. str. 432-457.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 12. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 14. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 17. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar