Naziv
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
81430
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim problemima književne historiografije i metodologije književne povijesti. Razmatraju se načela i temeljni pojmovi književne historiografije: ideja dijakronije i razvoja književnosti, problemi imenovanja, podjela na periode (vremenske odsječke različite duljine) i načini izmjene književnih razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se temeljna književnopovijesna razdoblja od razdoblja romantizma. U pristupu svakom književnom razdoblju studenti se upoznaju s pripadnom poetikom (implicitnom ili eksplicitnom), kao i prevladavajućim žanrovskim sistemom i paradigmatskim djelima/autorima.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Engleski romantizam: W. Wordsworth – Sunovrati, Opatija Tintern
 3. Njemački romantizam: E. T. A. Hoffmann, Pješčuljak
 4. Realizam: Dostojevski, Zapisi iz podzemlja
 5. Realizam i naturalizam: Henrik Ibsen, Lutkina kuća (Nora)
 6. Simbolizam: Rimbaud, Poezija
 7. Proza esteticizma: J. Conrad, Srce tame
 8. Avangarda – F. T. Marinetti: „Manifest futurizma“
 9. Od imažizma do T. S. Eliota. Pusta zemlja (poema) + Tradicija i individualni talent (esej)
 10. Modernistička proza. Kafka, Proces
 11. Modernistička drama i kazalište. Beckett, Svršetak igre
 12. Postmodernistička proza: J. L. Borges, Aleph i Pierre Menard, pisac Don Quijotea (novele u zbirkama Aleph i Izmišljaji)
 13. Metafikcija: Paul Auster, Stakleni grad (u: Newyorška trilogija)
 14. Zaključna diskusija
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. Analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. Primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji kanonskih djela europske i svjetske književnosti
 4. Samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje i seminarska nastava
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
 2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. – mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
Dopunska literatura
 1. Freud, Sigmund. Pojam jeze u književnosti i psihologiji. Prev. Danijela Tkalec. Zagreb: Scarabeus-naklada, 2010.
 2. Johnson Barbara. Moje čudovište/moje jastvo. Prev. Iva Polak. Kolo: časopis Matice hrvatske, br. 2 (2002).
 3. Hayes, Kevin J. The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2002 .
 4. Weinstein, Cindy. The Invisible Hand Made Visible: "The Birth-Mark".Nineteenth-Century Literature, Vol. 48, No.1., 1993. str. 44-73.
 5. Šesnić, Jelena. Mračne žene: prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820-1860). Zagreb: Leykam international, 2010.
 6. Barthes, Roland. S/Z. engl. prijevod. Richard Miller, New York: Hill and Wang, 1974.
 7. Fitz, Brewster E. The Use of Mirrors and Mirror Analogues in Maupassant's Le Horla. The French Review, Vol. 45, No. 5, 1972. Str. 954-963.
 8. Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit, 1967.
 9. Moi, Toril. “It was as if he meant something different from what he said—all the time”: Language, Metaphysics, and the Everyday in The Wild Duck. New Literary History, Vol.33, No. 4, 2002. str. 655-686.
 10. Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.
 11. Machiedo, Višnja. Drugi život: (kritičke studije, eseji i članci). Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2005.
 12. Watts, Cedric. „Heart of Darkness“ u: Stape, J. H. (ur.) The Cambridge Companion to Joseph Conrad. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996. str. 45-62.
 13. Matthias, Bettina. Arthur Schnitzler's Fräulein Else and the End of the Bourgeois Tragedy. Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture, Vol.18, 2002. str. 248-266.
 14. Solar, Milivoj. „Aleph.“ u: Retorika postmoderne. Zagreb: Matica hrvatska, 2005. str. 24-38.
 15. Peruško, Tatjana. Roman u zrcalu : suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti. Zagreb : Naklada MD, 2000

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 12. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 17. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 20. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar