Naziv
Osnove egejske arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
51093
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Egejska arheologija posebna je grana arheologije koja proučava brončanodobne civilizacije na Egejskome moru, poimence kikladsku, minojsku i mikensku civilizaciju. Kako su predstavnici tih triju civilizacija trgovali s područjem istočnoga Sredozemlja te tako izmjenjivali i kulturne tekovine, unutar ovoga kolegija pružen je osvrt i na ostale brončanodobne civilizacije ovoga područja: ciparsku, levantsku, hetitsku i egipatsku. Predmet bi studentima trebao dati osnovne pojmove i metode ove grane arheologije kao i temeljne znanstvene postavke za proučavanje egejskih civilizacija.
Sadržaj
 1. Opći pregled brončanodobne arheologije u Egeidi.
 2. Grčki neolitik. Prirodni resursi i brončanodobna trgovina morem. Kronologija.
 3. Kikladska civilizacija I – prva kolonizacija, geografska rasprostranjenost, prirodni resursi i prekomorska trgovina.
 4. Kikladska civilizacija II – naselja i pogrebni običaji.
 5. Kikladska civilizacija III – keramika, mramorne posude i kikladske figurine.
 6. Minojska civilizacija I – pregled povijesti Krete, razdoblje prije palača.
 7. Minojska civilizacija II – razdoblje starih i novih palača, minojska religija.
 8. Minojska civilizacija III – opća obilježja kretskih palača, pogrebni običaji.
 9. Minojska civilizacija IV – razdoblje posljednje palače, erupcija Tere, propast minojske civilizacije.
 10. Mikenska civilizacija I – rano i srednje heladsko razdoblje, epski izvori, kiklopska gradnja.
 11. Mikenska civilizacija II – mikenske citadele i palače.
 12. Mikenska civilizacija III – pogrebni običaji, religija i umjetnost.
 13. Mikenska civilizacija IV – mikenska trgovina Mediteranom, propast mikenske civilizacije i početak grčkog mračnog doba.
 14. Odnosi brončanodobne Egeide s okolnim civilizacijama.
 15. Zaključna razmatranja: brončanodobna Egeida kao kolijevka europske civilizacije.

Ishodi učenja
 1. Moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja.
 2. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
 3. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju.
 4. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
 5. Koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji.
 6. Nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe.
 7. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. C. W. Shelmerdine, The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge, 2008.
 2. D. Preziosi & L. A. Hitchcock, Aegean Art and Architecture, Oxford, 1999.
 3. K. A. Wardle, “The Palace Civilizations of Minoan Crete and Mycenaean - 2000-1200 BC”, B. Cunliffe (ed.), Prehistoric Europe, Oxford,
 4. H. Tomas, Prapovijesni Kikladi. Kulture ranoga brončanog doba na kikladskome otočju u Grčkoj, Zagreb, 2016.
Dopunska literatura
 1. E. Cline (ur.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000–1000 BC), Oxford, 2010.
 2. O. T. P. K. Dickisnon, The Aegean Bronze Age, Cambridge, 2000.
 3. J. L. Fitton, The Discovery of the Greek Bronze Age, Cambridge- Massachusetts, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar