Naziv
Osnove klasične arheologije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
51105
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim obilježjima materijalne i duhovne kulture antičke Grčke i Rima u Italiji. Uvesti polaznike u istraživačke mogućnosti u klasičnoj arheologiji. Razvijati analitičke i interpretativne vještine u znanstvenom bavljenju grčkom i rimskom civilizacijom. Osvijestiti važnost interdisciplinarnog pristupa u obradi klasičnih tema.
Sadržaj
 1. Prijelaz s prapovijesti na antiku
 2. Grčko mračno doba
 3. Razvoj grčkog alfabeta
 4. Podrijetlo grčkog hrama
 5. Grčka slikana keramika: geometrijski stil
 6. Grčka slikana keramika: orijentalizirajući stil
 7. Rana grčka kolonizacija na zapadu
 8. Graecia capta: djela grčkih majstora u Rimu
 9. Rimski republikanski portret
 10. Urbana topografija Rima
 11. Razvoj rimske bazilike
 12. Car August i grad Rim I
 13. Car August i grad Rim II
 14. Neron između mita i stvarnosti
 15. Rimska stambena arhitektura u Herkulaneju

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti glavna obilježja grčke i rimske materijalne i duhovne kulture
 2. Prepoznati tipove građe u klasičnoj arheologiji
 3. Koristiti se relevantnim pisanim i predmetnim izvorima
 4. Ilustrirati mehanizme kontakata u grčkom i rimskom svijetu
 5. Razviti kritički odnos prema tumačenjima grčke i rimske kulture u literaturi
Metode podučavanja
Frontalna nastava uz povremenu uporabu audio i video sadržaja.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Grant, M., 1987. The Rise of the Greeks. Phoenix, London.
 2. Wells, C., 2000. The Roman Empire. Harvard University Press, Cambridge.
Dopunska literatura
 1. Alcock, S. E., Osborne R. (eds.), 2012. Classical Archaeology, Willey-Blackwell, Oxford.
 2. Milićević Bradač, M., 2004. Stara Grčka: Grci na Crnom moru. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Spivey, N., 1997. Greek Art. Phaidon, London.
 4. Toynbee, J. M. C., 1965. The Art of the Romans. Thames & Hudson, London.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar