Naziv
Osnove staroslavenskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
51378
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje sa staroslavenskim jezikom kao prvim književnim Slavena. Stjecanje znanja o fonetskom i gramatičkom sustavu jezika prema tekstovima iz X-XI stoljeća.
Sadržaj
 1. Sadržaj predmeta, ciljevi i zadaće. Značenje staroslavenskog za formiranje slavenskih jezika i razvoj ruskoga jezika. Periodizacija povijesti staroslavenskoga jezika.
 2. Staroslavenski jezik kao prvi pismeni jezik Slavena.
 3. Osnovni izvori o životu i radu slavenskih učitelja i prosvjetitelja sv. Ćirila i Metoda.
 4. Velikomoravska misija. Teorije o vremenu stvaranja nove azbuke. Glagoljica i ćirilica. Opća karakteristika ćirilice.
 5. Staroslavenski pismeni spomenici i njihova karakteristika. Izvodi staroslavenskoga jezika.
 6. Osnovne karakteristike fonetskoga sustava staroslavenskog jezika. Sustav suglasnika i samoglasnika.
 7. Osnovni fonetski procesi i glasovne mijene.
 8. Osnovne gramatičke kategorije imenica. Tipovi deklinacije.
 9. Pridjev i njegove vrste. Vrste brojeva.
 10. Zamjenice u staroslavenskom. Osnovne gramatičke kategorije glagola.
 11. Sustav glagolskih vremena. Sadašnje vrijeme: način tvorbe.
 12. Sustav glagolskih vremena. Prošla vremena: način tvorbe i upotreba.
 13. Buduće vrijeme glagola. Glagolski pridjev.
 14. Osnovne sintaktičke konstrukcije.
 15. Leksički sastav staroslavenskoga jezika. Staroslavenski jezik danas.

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. sažeti i protumačiti smisao tekstova pisanih na ruskom jeziku koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i vrstama diskursa
 3. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
Metode podučavanja
Teorijsko izlaganje. Korištenje prezentacija i videomaterijala.
Grupna i pojedinačna analiza teksta uz primjenu komparativne i opisne metode.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera teorijskoga znanje. Usmena provjera stečenih navika u analiziranju i prevođenju tekstova.

Obavezna literatura
 1. Иванова Т.А Старославянский язык. Спб., 2001.
Dopunska literatura
 1. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку - М.: Просвещение, 1975.
 2. Старославянский словарь. Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки, Э.Благовой. М., 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar