Naziv
Osnove strukturalizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
2
Šifra
77848
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
interpretiranje osnova strukturalističke teorije, objašnjavanje i korištenje odgovarajuće terminologije
Sadržaj
 1. uvodno predavanje
 2. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 3. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 4. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 5. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 6. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 7. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 8. F. de Saussure, odabrana poglavlja
 9. Praška škola, odabrani tekstovi
 10. Praška škola, odabrani tekstovi
 11. Praška škola, odabrani tekstovi
 12. Praška škola, odabrani tekstovi
 13. Hjelmslev i glosematika
 14. Hjelmslev i glosematika
 15. zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. interpretirati sturkturalističku teoriju u osnovnim postavkama
 2. obrazložiti i primijeniti strukturalističku aparaturu
 3. primijeniti odgovarajuće nazivlje i kategorije
Metode podučavanja
podučavanje predavanjem, rasprava
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje, završna usmena provjera

Obavezna literatura
 1. Z. Glovacki-Bernardi, Izabrani tekstovi za uvod u studij njemačkog jezika, Zagreb, 1986.
 2. G. Helbig, Geschichte der neueren Sprachwissenschaft, Leipzig, 1993
Dopunska literatura
 1. A Kovačec, F. de Saussure i strukturalizam, u Uvod u lingvistiku, ur. Z. Glovacki-Bernardi, 2., prošireno izdanje, Zagreb, 2007., str. 99-179