Naziv
Poetika Miloša Crnjanskog
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
71686
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje uvida u reprezentativne tekstove Miloša Crnjanskog i njihovu kontekstualizaciju u južnoslavenski, europski i svjetski okvir.
Kolegij interpretativno-analitičko-problemski postavlja fenomen pisma Miloša Crnjanskog kao jednog od najznačajnijih autora južnoslavenskog i europskog kulturnoga kruga.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Lirika Itake
 3. Lirika Itake
 4. Dnevnik o Čarnojeviću
 5. Dnevnik o Čarnojeviću
 6. Priče o muškom
 7. Priče o muškom
 8. Seobe
 9. Seobe
 10. Lament nad Beogradom
 11. Roman o Londonu
 12. Roman o Londonu
 13. Zaključno predavanje
 14. Referati
 15. Referati

Ishodi učenja
 1. Uspostaviti književno-povijesni i kulturni kontekst konteksta autorova književnog opusa po rodovima i vrstama (moderna, avangarda, postmoderna) u srpskoj, južnoslavenskoj i europskoj književnosti
 2. Interpretirati reprezentativna djela Miloša Crnjanskog
 3. Tumačiti poetiku Miloša Crnjanskog u kontekstu vlastita samorazvoja i u kontekstu južnoslavenske i europske literature
 4. Osposobiti studente za interpretaciju autorovih najznačajnijih djela
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, diskusije.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se sudjelovanje u seminarskim diskusijama, usmeno izlaganje referata na samostalno izabranu temu i pisani seminarski rad, također na samostalno izabranu temu.

Obavezna literatura
 1. 1. Milošević, Nikola: Roman Miloša Crnjanskog. Problem univerzalnog iskaza. SKZ, Beograd, 1970.
 2. Kovač, Zvonko: Poetika Miloša Crnjanskog, Dometi, Rijeka, 1988.
 3. Leovac, Slavko: Romansijer Miloš Crnjanski. Svjetlost, Sarajevo, 1981.
 4. Petrov Aleksandar: Poezija Crnjanskog i srpsko pesništvo. Vuk Karadžić, Beograd, 1971.
 5. Konstantinović, Radomir: Miloš Crnjanski. Beograd: Otkrovenje, 2013.
Dopunska literatura
 1. Književno delo Miloša Crnjanskog: zbornik radova. Uredili Predrag Palavestra i Svetlana Radulović. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1972.
 2. 2. Miloš Crnjanski. Teorijsko-estetički pristup književnom delu. Zbornik, urednik: dr Miloslav Šutić. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1996.
 3. 3. Novica Petković: Lirske epifanije Miloša Crnjanskog. Beograd: Srpska književna zadruga, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar