Naziv
Poglavlja iz slavistike
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
64176
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar