Naziv
Poljske jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
6
Šifra
184266
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usavršavanje znanja poljskog jezika i pravilna upotreba pismenih oblika, kao i funkcionalnih stilova. Praktično učenje jezika na razini B2 (prema svim međunarodno priznatim pravilima certifikacije poljskog jezika).
Sadržaj
 1. Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (poljski tisak), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novo naučenih fraza u razgovoru .Neke od navedenih tema nadopunjuju se aktualnim tekstovima i audiovizualnim materialom te ovisno o potrebama mogu se produžiti.
 2. Wyrażanie własnej opinii. Idiomy: dom, kąt, powietrze. Gramatyka – negacja podwójna i wielokrotna; trzeba można, warto.
 3. Kobieta, białogłowa, żona .... – tekst dotyczący historii i zastosowania tych pojęć we współczesnym języku polskim (porównanie z językiem chorwackim)
 4. Oburzenie i protest. Idiomy: bajka, kąt, nuda. Gramatyka – państwo, nazwiska, nazwy deminutywne, powinien, tryb rozkazujący.
 5. Komplementy, Idiomy: ulica, moda, but, pantofel. Gramatyka – Formy męskoosobowe i rzeczowe czasownika, aspekt czasowników, nazwy czynności.
 6. Prośba o radę. Idiomy: jeść, słodki, ryba. Gramatyka - Imiesłów przymiotnikowy czynny, tryb warunkowy.
 7. Zleksykalizowane wyrażenia i zwroty zawierające przymiotniki i przysłówki utworzone od nazw narodowości.
 8. Argumentacja. Idiomy: historia, mur. Gramatyka - Imiesłów przymiotnikowy bierny, strona bierna, przymiotniki odrzeczownikowe.
 9. Strach, niepokój, obojętność, fascynacja. Idiomy: słowo. Gramatyka - składnia liczebników, deklinacja liczebników głównych, wyrazy złożone.
 10. tekst
 11. tekst
 12. tekst
 13. tekst
 14. tekst
 15. tekst

Ishodi učenja
 1. opisati različite situacije važne za neometanu komunikaciju i istodobno intervjuirati sugovornike na poljskom jeziku
 2. razumjeti pisani i govoreni tekst, interpretirati pročitani i odslušani sadržaj
 3. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
Metode podučavanja
Student razvija razumijevanje po sluhu, gramatičku korektnost, razumijevanje pisanog teksta, pisanje i govor - sve jeziče kompetencije studenta stranog jezika. Studenti tijekom semestra pišu pismene radove na teme vezane uz nastavu , uče prepričavati obrađene tekstove da bi utvrdili znanje novog vokabulara i frazeologije te stekli slobodu neophodnu za konverzaciju . Zasebnu cjelinu čini komunikacijski dio,upotreba određenih fraza kao np. co pan mysli o ....... te vježbe koje provjeravaju njihovu upotrebu. Koriste se metode izravnog podučavanja, multimedijalne prezentacije kao i aktivirajuće metode - dialog, didaktičke igre, uprizorenja.e Programske metode: korištenje programskoga priručnika. (naglasak je postavljen na upotrebu fraza i idioma) Izbor članaka iz poljskog tiska obrađuje aktualne ali i provokativne teme pogodne za konverzaciju i debatu.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti pišu nekoliko pismenih radova, usmeno odgovaraju prepričavanje i razgovor na obrađene teme uz posebnu provjeru praktične primjene novog vokabulara i fraza, te pišu dva kolokvija - provjere stečenog znanja gramatike. Student ima obavezu pripremimiti jednu samostalnu prezentaciju uz pomoć audiovizualnih materijala na temu vezanu uz poljsku kulturu. Studenti pišu ispit prema svim pravilima certifikacije. Završna ocjena sastoji se od rezultata ispita - 70% i ocjene dobivene na osnovu cijelogodišnjih rezultata 30%. Ocjene su izražene brojčano.

Obavezna literatura
 1. E. Lipińska, Kiedyś wrócisz tu , część I, Kraków 2003.
 2. E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw , Warszawa-Łódź 1999.
 3. H. i T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre, Warszawa 2004.
 4. M. Kita, Wybieram gramatykę , Katowice 1998
 5. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Garncarek, Czas na czasownik , Kraków 2004
 2. A. Majkiewicz, J. Tambor, Śpiewająco po polsku , Katowice 2004.
 3. E. Lipińska, Lektury podręczne, antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze
 4. A. Pięcińska, Co raz wejdzie do głowy - juz z niej nie wyleci czyli frazeologia prosta i przyjemna

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar