Naziv
Poredbena romanska lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
3
Šifra
184208
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Uočavanje zajedničkih obilježja romanskih idioma te obilježja po kojima se pojedini idiomi ili skupine idioma izdvajaju od ostatka Romanije, odnosno eventualno razlikuju od jezika koji pripadaju drugim jezičnim porodicama.
Sadržaj
 1. Uvodni sat - upoznavanje s temama kolegija i obvezama studenata
 2. Upoznavanje jezične stvarnosti Romanije
 3. Povijesne okolnosti i razvoj romanskih idioma
 4. Sustavno uspoređivanje fonetskih i fonoloških obilježja odabranih romanskih idioma
 5. Usporedba temeljnih svojstava odabranih romanskih idioma na morfološkoj razini opisa
 6. Usporedba temeljnih svojstava odabranih romanskih idioma na sintaktičkoj razini opisa I.
 7. Usporedba temeljnih svojstava odabranih romanskih idioma na sintaktičkoj razini opisa II.
 8. Usporedba temeljnih svojstava odabranih romanskih idioma na leksičkoj razini opisa I.
 9. Usporedba temeljnih svojstava odabranih romanskih idioma na leksičkoj razini opisa II.
 10. Semantička razina opisa odabranih romanskih idioma
 11. Rezimiranje i provjera znanja
 12. Mogućnosti klasifikacije romanskih idioma
 13. Problematika utvrđivanja posebnosti romanskih idioma u odnosu prema ostalim jezicima
 14. Utvrđivanje posebnosti odabranog romanskog jezika u odnosu prema ostalim romanskim jezicima
 15. Rezimiranje i provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno analizirati današnju jezičnu situaciju u Romaniji.
 2. Studenti će moći primijeniti stečeno znanje u kontrastivnoj analizi odabranog romanskog jezika u odnosu na druge romanske jezike.
 3. Studenti će moći analizirati specifičnosti romanske jezične porodice i usporediti ih s ostalim jezičnim porodicama.
Metode podučavanja
Predavanja (uz aktivno uključivanje studenata), seminari, samostalan rad.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Posner, Rebecca: The Romance languages. 1996. Cambridge: Cambridge University Press
 2. Harris, Martin / Vincent, Nigel: The Romance Languages. 1990. New York: Oxford University Press
Dopunska literatura
 1. Vidos, B. E.: Manual de lingüística romanica. 1973. Madrid: Aguilar.
 2. von Wartburg, Walter: La fragmentación lingüística de la Romania. 1971. Madrid: Gredos.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar