Naziv
Poredbenopovijesne jezikoslovne analize
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
64096
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Analiza teorijskolingvističkih tekstova koji se tiču jezične politike na južnoslavenskom prostoru od kraja 20. stoljeća do danas. Osposobljavanje studenata za izradu analitičkoga rada na odabranu kontrastivnu sociolingvističku temu.
Sadržaj
 1. Pregled južnoslavenskih standardizacijskih praksi
 2. Odnos jezičnog i nacionalnog identiteta
 3. Jezično-političke promjene u državama čiji su standardni jezici izgrađeni na štokavštini
 4. Varijante i/ili samostalni jezični standardi
 5. Područja primjene zakona o jeziku danas
 6. Zakonske regulative prije i poslije 1991. godine
 7. Jezične politike i Europska unija
 8. Slovenska jezična politika
 9. Bugarska jezična politika
 10. Jezici izgrađenih na štokavštini u EU
 11. Manjinske jezične politike na južnoslavenskom prostoru
 12. Pitanja lektorata: od srpskohrvatskog do BKMS-a
 13. Izlaganja seminarskih radova
 14. Izlaganja seminarskih radova
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati temeljne sociolingvističke pojmove i teorije.
 2. Studenti će moći navesti i usporediti društveno-političke procese koji su utjecali na status i korpus južnoslavenskih jezika.
 3. Studenti će moći analizirati i usporediti sociolingvističku situaciju u Hrvatskoj i postjugoslavenskim zemljama.
 4. Studenti će moći osmisliti i provesti poredbenu sociolingvističku analizu.
 5. Studenti će moći pismeno i usmeno predstaviti rezultate vlastitoga istraživanja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Stantić, Anita i Keith Langston. (2013). Hrvatsko jezično pitanje danas. Srednja Europa
 2. Badurina, Lada, Ivo Pranjković i Josip Silić (ur.). (2009). Jezični varijeteti i nacionalni varijeteti. Disput
 3. Požgaj Hadži, Vesna, Tatjana Balazic Bulc i Vojko Gorjanc (ur.). (2009). Med politiko in stvarnostjo. Jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije. Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 4. Greenberg, Robert D.. (2005). Jezik i identitet na Balkanu. Srednja Europa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar