Naziv
Portugalske jezične vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
36747
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje komunikacijske kompetencije na portugalskom jeziku. Usvajanje gramatičkih struktura i proširivanje vokabulara.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Upoznavanje; oblici pozdravljanja pri susretu i rastanku, zahvaljivanje; osobne zamjenice.
 3. Osnovni biografski podaci; osobne zamjenice; indikativ prezenta; jednostavna rečenica.
 4. Predstaviti drugu osobu; indikativ prezenta, prijedlozi.
 5. Pružanje i traženje informacija: indikativ prezenta; upitne rečenice.
 6. Pružanje i traženje informacija: indikativ prezenta; upitne rečenice.
 7. Provjera znanja.
 8. Iskazivanje vremena; značenje i upotreba prijedloga i priloga.
 9. Iskazivanje vremena; značenje i upotreba prijedloga i priloga.
 10. Iskazivanje vremena; značenje i upotreba prijedloga i priloga.
 11. Orijentacija u prostoru; značenje i upotreba prijedloga i priloga.
 12. Orijentacija u prostoru; značenje i upotreba prijedloga i priloga.
 13. Opis dnevne rutine; indikativ prezenta; značenje i upotreba prijedloga i priloga.
 14. Ponavljanje obrađenog gradiva.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Producirati jednostavne tekstove na portugalskom jeziku.
 2. Ispravno i komunikacijski učinkovito koristiti gramatičke strukture u portugalskom jeziku.
 3. Čitati i interpretirati jednostavnije tekstove na portugalskom jeziku.
 4. Analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku
 5. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
Čitanje i analiza jednostavnijih tekstova; usmene i pismene strukturalne vježbe; usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija; usmene i pisane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Osnove gramatike portugalskoga jezika (Gramática Elementar da LínguaPortuguesa). Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 2. Lemos, H. Praticar Portugues - Nível Elementar. Lisboa: Lidel, 2001.
 3. Talan, N. 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 4. Talan, N. Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga: 2004.
Dopunska literatura
 1. Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley. Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá da Costa, 1984.
 2. Coimbra, I.; Coimbra, O. Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000.
 3. Rosa, L. Melo. Vamos Lá Começar! Explicaçoes e Exercícios de Gramática. Lisboa: Lidel, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar