Naziv
Povijesni pregled metodike
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
2
Šifra
117793
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s povijesnim razvojem metodike učenja španjolskog kao stranog jezika, s osnovnim značajkama osam poznatih metoda, kritičko razmatranje istih te aktualizacija, kao priprema za budući rad.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Temeljni pojmovi
 3. Gramatičko-prijevodna metoda
 4. Reformacijski pokret i direktne metode
 5. Usmeni pristup i situacijska nastava jezika
 6. Audio-lingvalne metode
 7. Učenje u zajedništvu, Metoda šutljivog pristupa
 8. Prva provjera znanja, Sugestopedija
 9. Potpuni tjelesni odgovor
 10. Prirodni pristup
 11. Komunikacijski pristup
 12. Komunikacijski pristup
 13. Komunikacijski pristup, eklekticizam i post-metode
 14. Ponavljanje
 15. Druga provjera znanja

Ishodi učenja
 1. definirati ključne pojmove vezane za metode poučavanja stranih jezika
 2. opisati metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 3. objasniti razvoj metoda učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 4. usporediti osnovne značajke metoda učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 5. razmotriti prednosti i nedostatke pojedinih metoda
Metode podučavanja
Frontalno podučavanje uz aktivno sudjelovanje studenata u raspravama i kritičkoj analizi izloženih metoda te samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u raspravama i rješavanju samostalnih zadataka koji prate predavanja na zadane teme. Na pismenim provjerama znanja ili pismenom ispitu, kao i na usmenom ispitu, u skladu s ishodima učenja definiranima za kolegij studenti moraju pokazati da vladaju ključnim pojmovima vezani uz metode poučavanja stranih jezika, opisati i objasniti povijesni razvoj metoda te kritički analizirati i usporediti značajke, prednosti i nedostatke pojedinih metoda.

Obavezna literatura
 1. Melero Abadía, P. (2000), Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera, Madrid, Edelsa.
 2. Richards, J. C. y Rodgers, T. S. (2001), Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas, Colección Cambridge de didáctica de lenguas, Madrid, Edinumen.
 3. Diccionario de términos clave de ELE. URL: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/
Dopunska literatura
 1. Larsen-Freeman, D. (2001). Techniques and principles in language teaching. Oxford, Oxford University Press.
 2. Sánchez, A. (1997). Los métodos en la enseñanza de idiomas. Evolución histórica y análisis didáctico. Madrid, SGEL.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij