Naziv
Povijest Dubrovačke Republike
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
118168
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kod studenata razviti kritički smisao za razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda. Tijekom studiranja ovog predmeta i područja studenti stječu i proširuju opća znanja o povijesti srednjeg vijeka uopće, napose o vezama i odnosima hrvatskog naroda s drugim narodima, kulturama, društvima, državama i civilizacijama u toj široj regiji.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme
  2. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
  3. interpretirati pojedine povijesne izvore
  4. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija
  5. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
  6. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
Metode podučavanja
metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata,
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
  2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar