Naziv
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
119475
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Povijest komunističkog pokreta od marksističkih izvorišta, ruskog revolucionarnog modela i stvaranja Treće internacionale (Kominterne) do raspada komunizma kao svjetskog sustava. Naglasak je na međunarodnom pokretu, ne toliko na povijesti pojedinih komunističkih režima, na ideologiji lenjinizma-staljinizma u međunarodnim okvirima, utjecaju velikodržavlja i nacionalizma, te posljedicama policentrizma i destaljinizacije. Cilj predmeta, prema tome, je prikazati brojne "varijacije" komunizma tijekom 19. i 20. stoljeća kao i širu povijest lijevih ideja do danas. Jednako tako, prikazati će se ideološka i društvena ostavština komunizma kao ideologije i pokreta.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku. Izvori marksizma, socijalistički pokret
 2. Ruski revolucionarni pokret; lenjinizam. Ruska revolucija.
 3. Kominterna u razdoblju revolucionarnog uzleta (1919.-1920.). Rascjepi u europskom socijalizmu i jedinstvena fronta (1921.-1923.).
 4. Razdoblje „relativne stabilizacije“ i trockistički izazov (1924.-1928.) Zaobilaženje kapitalizma u Trećem svijetu: „nacionalno i kolonijalno pitanje“.
 5. Klasa protiv klase“: staljinizacija Kominterne i uspon fašizma (1929.-1933.). Pučka fronta i Španjolski građanski rat (1934.-1939.).
 6. Vrhunac staljinizma i nacističko-sovjetski savez
 7. Veliki savez“ protiv Hitlera i raspuštanje Kominterne. Komunistički otpor i jugoslavenska revolucija.
 8. Kolokvij
 9. „Narodne demokracije“ u Istočnoj Europi (1944.-1953.). Revolucije u Kini i Vijetnamu; Korejski rat.
 10. Destaljinizacija, Mađarska revolucija i sovjetsko-kineski rascjep
 11. Revolucija u revoluciji“: dugi marš Fidela Castra. Vijetnam, Kulturna revolucija i nova ljevica.
 12. Reformni komunizam u Istočnoj Europi: Čehoslovačka, Mađarska i Jugoslavija. Kriza komunističkog sustava.
 13. Četiri modernizacije i perestrojka. Kontrarevolucija i revolucija: od Tijananmena do Kolovoške revolucije (1989.-1991.).
 14. Komunizam i nacionalizam. Komunistički stil.
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Analizirati komunizam kao ideologiju, njegova ishodišta te inačice.
 2. Analizirati utjecaj komunističkog pokreta na povijest 19. i 20. stoljeća.
 3. Analizirati primarne izvore.
 4. Vrednovati značenja komunizma za današnji svijet.
 5. Komparirati razne komunističke ideologije (inačice).
Metode podučavanja
Izlaganje. Analiza primarnih i sekundarnih izvora. Predavanje i seminarska nastava. Debata.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit i kolokviji. Aktivno sudjelovanje na seminarskoj nastavi. Redovito prisustvo.

Obavezna literatura
 1. Archive Brown, The rise and fall of Communism, New York 2009.
 2. Karl Marx i Friedrich Engels, Komunistički manifest.
 3. Robert V. Daniels, ur., A Documentary History of Communism and the World
 4. V.I. Lenjin, Što da se radi?
Dopunska literatura
 1. V.I. Lenjin, Dječja bolest „ljevičarenja“ u komunizmu.
 2. George Orwell, Kataloniji u čast.
 3. Georgi Dimitrov, The Diary of Georgi Dimitrov, Yale Press 2003.
 4. Stalin and the Fate of Europe: The Postwar Struggle for Sovereignty, Belknap Press 2019.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar