Naziv
Praktikum iz obrade arhivskog gradiva pisanog latinskim jezikom
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
3
Šifra
184930
Semestri
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje neknjiževnih registara latinskog jezika iz razdoblja novovjekovlja (napose 17. i 18. st); praktična primjena osnovnih znanja latinske paleografije, napose u segmentu kurzivne humanistike; razumijevanje administrativnoga teksta na latinskom, sastavljanje kratkih sažetaka (regesta); upoznavanje opsega dostupnog arhivskog gradiva na latinskom u HDA, kao i upoznavanje osnova njegove pohrane i pretraživanja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s HDA i njegovim fondovima, posebice s građom zapisanom na latinskom.
 2. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 3. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 4. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 5. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 6. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 7. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 8. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 9. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 10. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 11. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 12. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 13. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 14. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.
 15. Filološka obrada odabranog arhivskog gradiva, njegov prijevod i sastavljanje regesta na hrvatskom za potrebe katalogizacije građe u HDA.

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno čitati latinski tekst neknjiževnog registra, pisanog humanistikom.
 2. Student će moći prepoznati i točno protumačiti fonomorfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti latinskog jezika neknjiževnog registra iz razdoblja novovjekovlja.
 3. Student će moći razumjeti sadržaj arhivskog dokumenta zapisanog na latinskom, prepričati ga i zabilježiti u obliku regeste sastavljene na književnom hrvatskom jeziku.
 4. Student će moći prepoznati osnovne tipove novovjekovne latinske isprave i analizirati njezinu strukturu.
Metode podučavanja
Praktični filološki rad na arhivskom materijalu.
Metode ocjenjivanja
Student ne dobiva ocjenu nego potvrdu da je odslušao kolegij, ako ga je redovito pohađao i odrađivao obaveze.

Obavezna literatura
 1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, izd. Školska knjiga, Zagreb 1991. (ili izdanja iz 1972. i 1985.)
 2. CAPPELLI, Adriano, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi: con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc., izd. Ulrico Hoepli, Milano 1996. (pretisak izdanja iz 1929. g.)
Dopunska literatura
 1. Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, sv. I-II, Zagreb 1973-1978.
 2. ŠANJEK, Franjo, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja, izd. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1996.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 7. semestar