Naziv
Pregled povijesti ruske književnosti 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
51375
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
upoznavanje osnovnih razdoblja, najvažnijih predstavnika i djela ruske književnosti od 10. do 18. stoljeća te razumijevanje logike njihova povijesnoga razvitka i povezanosti
Sadržaj
 1. Kristijanizacija istočnih Slavena i počeci pismenosti. Općeslavenski kulturnopovijesni kontekst. Pojam «stara ukrajinska / ruska / bjeloruska književnost».
 2. Kijevska Rus’ (10.-13. st.). Bizantski i južnoslavenski utjecaji. Žanrovi i poetika.
 3. Nestor i Povijest minulih godina (Povest’ vremennyh let).
 4. Mitropolit Ilarion: Slovo o zakonu i milosti (Slovo o zakone i blagodati). V
 5. Slovo o vojni Igorevoj (Slovo o pъlku Igorevě).
 6. Feudalna rascjepkanost i mongolsko-tatarska najezda (13.- prva polovica 15. st.)
 7. Moskovska Rus’ (15.-17. st.) Jačanje Moskovske kneževine i konsolidacija Sjeveroistočne Rusije (Velikorusije). Kulikovski ciklus (Zadonština i dr.). Ivan Grozni. Moskva – Treći Rim. Avvakum i starovjerci (Žitie protopopa Avvakuma). Europeizacija ruske kulture preko Ukrajine, Bjelorusije, Poljske. Prvi stihovani oblici umjetničke književnosti. Ruski barok (Simenon Polockij).
 8. Pogled unatrag. Sintetska zapažanja o staroj ruskoj književnosti i kulturi
 9. Formiranje nove ruske književnosti i kulture (početak 18. stoljeća). Reforme Petra Velikoga – kulturne, gospodarske, političke, crkvene. Orijentacija na Zapad. Znanost. Tiskarstvo. Prevodilaštvo.
 10. Ruski klasicizam. Kantemir, Trediakovskij, Lomonosov. Izgradnja silabičko-akcenatskoga stiha. Modernizacija žanrovskoga sustava. Teorija triju stilova.
 11. Sumarokov (1717-1777), Fonvizin (1744. ili 1745-1792).
 12. Deržavin (1743-1816)
 13. Ruski sentimentalizam: Karamzin (1766-1826)
 14. Krylov (1768. ili 1768–1844)
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. sažeti i protumačiti smisao tekstova pisanih na ruskom jeziku koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i vrstama diskursa
 2. izdvojiti, interpretirati i objasniti ključne elemente u svim žanrovima ruske književnosti od 12. do 21. stoljeća
 3. primijeniti književno-teorijsku aparaturu i temeljne spoznaje o stilskim formacijama u analizi književnog djela
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
izlaganje, analiza tekstova, diskusija
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, kolokviji

Obavezna literatura
 1. – Mulić, M. 1975. «Stara ruska književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (ur. A. Flaker), Zagreb: Mladost, str. 236-237
 2. – Maretić, T. 1889. Slaveni u davnini, Zagreb: Naklada Matice hrvatske
 3. -Užarević, J. 1999. «Ilarionovo Slovo o zakonu i milosti i Slovo o vojni Igorevoj u kontekstu stare ruske književnosti», u: Slovo o vojni Igorevoj, Zagreb: ŠK, str. 169-182.
 4. – Benčić, Ž. 1991. Barok i avangarda, Zagreb: ZZK.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar