Naziv
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
69749
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti savladavaju osnovne zadatke obrade prirodnog jezika s primjenom u pretraživanju informacija kao što su opojavničenje, izrada invertnog indeksa, TF-IDF težinsko faktoriranje, vektorizacija dokumenta, kosinusna sličnost između vektora, korjenovanje i lematizacija. Upoznaju se s dvije paradigme pretraživanja informacija: modelom vektorskog prostora i vjerojatnosnim modelom pretraživanja informacija. Konačno, studenti savladavaju osnove nadziranog strojnog učenja te njegove evaluacije na zadatku klasifikacije dokumenata.
Sadržaj
 1. Uvod u pretraživanje obavijesti i obradu prirodnog jezika.
 2. Osnovni koncepti: opojavničenje, popisivanje indeksnih termina.
 3. Složeniji zadatci obrade jezika: morfološka normalizacija (korjenovanja i lematizacije)
 4. Procjena sličnosti dokumenata i modeli pretraživanja.
 5. Invertni indeks.
 6. Booleovo pretraživanje i višerječni upiti.
 7. Model vektorskog prostora i težinsko faktoriranje termina.
 8. Grupiranje dokumenata i termina.
 9. Mjerenja sličnosti tekstova.
 10. Kosinusna sličnost i TFIDF mjera.
 11. Vjerojatnosni model pretraživanja informacija i evaluacija sustava.
 12. Klasifikacija tekstova i nadzirano strojno učenje.
 13. Naivni Bayesov klasifikator.
 14. Primjena multnomijalnog naivnog Bayesovog klasifikatora na klasifikaciju dokumenata
 15. Evaluacija i usporedba više skupova postavki.

Ishodi učenja
 1. Opisati osnovne koncepte prikaza teksta poput opojavničenja, indeksiranja i težinskog faktoriranja
 2. Opisati postupke obrade jezika poput morfološke normalizacije (korjenovanja i lematizacije) u svrhu procjene sličnosti tekstova.
 3. Opisati paradigme pretraživanja informacija,: model vektorskog prostora te vjerojatnosni model pretraživanja informacija.
 4. Opisati postupke za klasifikaciju dokumenata.
 5. Primijeniti postupke za prikaz teksta i procjenu sličnosti tekstova.
 6. Primijeniti paradigmu nadziranog strojnog učenja (multnomijalnog naivnog Bayesovog klasifikatora).
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Praktičan rad na tjednim zadatcima tijekom semestra i završni pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=37
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar