Naziv
Prevođenje književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
118008
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente sa specifičnostima književnog prevođenja. Na izabranim primjerima ilustrirati jezične, stilske i kulturološke poteškoće i zamke umjetničkoga prevođenja s francuskog na hrvatski jezik. Studenti će kroz praktičan rad (samostalan i grupni) po završetku kolegija poboljšati kako interpretacijske tako i jezično-stilske vještine potrebne za književno prevođenje. Glavni je cilj kolegija osposobiti studente za samostalno prevođenje, tj. pomoći im da putem vlastitog rada i detaljne analize počinjenih pogrešaka razviju sposobnost prepoznavanja različitih jezično-stilskih nijansi i različitih autorskih glasova.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Što je književno prevođenje? Što je izvornik?
 2. Pristup književnom tekstu. J.-M- G. Clézio: Le Chercheur d'Or. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autorova izričaja. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 3. J.-M- G. Clézio: Le Chercheur d'Or.. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima. Prevođenje elemenata kulture.
 4. J.-M G. Le Clézio: Le Chercheur d'Or. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 5. Analiza prvog kontrolnog rada. (značenje. frazemi, pogreške, konzistentnost) Rasprava.
 6. Fred Vargas, Un peu plus loin sur la droite. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autorova izričaja. Žanrovska književnost. karakteristike kriminalističkog romana. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima
 7. Fred Vargas, Un peu plus loin sur la droite. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima. Prevođenje razgovornog stila i dijaloga.
 8. Fred Vargas, Un peu plus loin sur la droite. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 9. Analiza drugog kontrolnog rada. Rasprava.
 10. Yasmina Reza. Dans la luge d'Arthur Schopenhauer. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autoričina izričaja. Prozni i/ili dramski tekst? Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 11. Yasmina Reza. Dans la luge d'Arthur Schopenhauer. Prevođenje odabranih pjesama, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 12. Yasmina Reza. Dans la luge d'Arthur Schopenhauer. Prevođenje odabranih pjesama, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 13. Analiza trećeg kontrolnog rada. Rasprava.
 14. Nakon prijevoda: nakladnička djelatnost.
 15. Vrednovanje. Zaključci.

Ishodi učenja
 1. 1. Učinkovito koristiti tiskane i elektroničke (internetske) rječnike, leksikone, savjetnike i druga jezična pomagala
 2. U francuskom kao i u hrvatskom razlikovati književni standard od govornog jezika i dijalekata, stilski obilježen od neutralnog diskursa, te prepoznavati idiome, kolokacije i novokovanice
 3. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
 4. Identificirati autorove specifične poetičke strategije i obilježja, tj. stilske i retoričke manirizme, te stvarati njihove ekvivalente u prijevodu. FR 105 Prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 5. 5. U izvornom tekstu prepoznavati polisemiju, figure, ritmičke i zvučne efekte te stvarati njihove ekvivalente u prijevodu
 6. Uključiti se na tržište rada kao prevoditeljski pripravnici, tj. prevoditi književne tekstove s francuskog na hrvatski uz nadzor urednika
 7. Prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 8. FR 108 Učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
Metode podučavanja
Izlaganje
Power point
Analiza prijevoda
Grupna diskusija
Metode ocjenjivanja
Pisani radovi

Obavezna literatura
 1. Meshonnic, H, 1999. Poétique du traduire, Paris: Verdier,
 2. Lefevre, A. 1992. Translation, History, Culture, London: Routledge
 3. Plassard, F. 2007. Lire pour traduire, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle.
Dopunska literatura
 1. Snell-Hornby, M. 2006. The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?; Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 2. Venuti, L. 1995. The Translator’s Invisibility. A History of Translation, London: Routledge.
 3. Eco, U., 2006. Otprilike isto, Zagreb: Algoritam.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij