Naziv
Prevođenje književnih tekstova 1.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
3
Šifra
118031
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je osposobiti studente za samostalno prevođenje književnih tekstova (proza, drama, lirika) s mađarskog na hrvatski.
Sadržaj
 1. Osnove književnog prevođenja: funkcija prijevoda i zadatci prevoditelja.
 2. Značajke književnog teksta. Interpretacija. Analiza prijevoda.
 3. Prevođenje: interpretacija – pregovaranje – odluke – prijevod.
 4. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 5. Prijevodna ekvivalencija. Nepodudarnosti na različitim jezičnim razinama, pomaci i odstupanja.
 6. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 7. Prevođenje neprevodivog: funkcija kulturno specifičnih elemenata u tekstu, strategije i postupci prevođenja.
 8. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 9. Prevođenje dijalekta i arhaičnog jezika (analiza teksta Csokonai Lilli Tizenhét hattyúk i pokušaja njegova prijevoda na hrvatski)
 10. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 11. Razgovor s književnom prevoditeljicom. Prevođenje poezije
 12. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 13. Prevođenje dječje književnosti.
 14. Analiza prijevoda, prevođenje na satu
 15. Ponavljanje i sistematiziranje

Ishodi učenja
 1. Samostalno analizirati i interpretirati polazišni tekst na izvornom jeziku te izabrati prikladne postupke i strategije pri njegovu prevođenju.
 2. Služiti se rječnicima, referentnim djelima, bazama podataka te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja.
 3. Ojektivno analizirati i vrednovati tuđi i vlastiti prijevod.
 4. Analizirati i argumentirati vlastita prijevodna rješenja služeći se primjerenim metajezikom.
Metode podučavanja
rad na tekstu
Metode ocjenjivanja
redovito i aktivno sudjelovanje na nastavi

Obavezna literatura
 1. Pranjković, I., Silić, J., Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 2. Jozić, Ž. (ur.): Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2014.
 3. Nataša Pavlović, Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international, 2015.
Dopunska literatura
 1. Umberto Eco, Otprilike isto. Iskustva prevođenja. Zagreb: Algoritam, 2006.
 2. Andrić Edit, Fordítás- kritika prevoda. Újvidék, 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar